ACTUEEL

VWS investeert 71,1 miljoen euro in kleinschalige zorg

Het ministerie van VWS steekt de komende jaren 71,1 miljoen euro in het stimuleringsprogramma kleinschalige zorg voor mensen met dementie. Binnen vijf jaar wil VWS 7.000 extra plaatsen kleinschalige zorg hebben. Dit heeft het ministerie onlangs bekend gemaakt.

Diversiteit en spreiding kleinschalig wonen

VWS wil met het stimuleringsprogramma de diversiteit in wonen en de spreiding van capaciteit vergroten. Met name omdat de groep dementerende ouderen steeds groter wordt. De keuzevrijheid in woonvoorzieningen voor deze groep is beperkt. Het zijn voornamelijk grootschalige instellingen die (woon)zorg bieden aan mensen met ernstige vormen van dementie. Het programma loopt van 2009 tot 2011.

Toekomst voor kleinschalig wonen

Staatssecretaris Bussemaker liet in oktober over de plannen voor dit programma al weten dat het er niet om gaat een strak concept te hanteren waarbij er op een soort woonvorm gestuurd wordt. Het programma moet vooral kaders scheppen voor een toekomstbestendige kleinschalige woonvorm, waarbij een variëteit in verschillende woonvormen een wenselijk resultaat is. Het stimuleringsprogramma kleinschalige zorg bestaat uit drie onderdelen. Een NZa-beleidsregel, ICT/domotica en haalbaarheidsstudies.

NZa-beleidsregel

Allereerst is in het programma een nog nader vast te stellen NZa-beleidsregel opgenomen. Dit betekent concreet dat de NZa, na goedkeuring door het zorgkantoor, een bedrag toekent voor een te realiseren plaats kleinschalige zorg. In totaal stelt VWS hier 65,1 miljoen euro voor beschikbaar. In 2009 is hiervoor 18 miljoen euro uitgetrokken. In 2010 is 24,8 miljoen euro beschikbaar en in 2011 zo’n 22,3 miljoen euro. De NZa honoreert aanvragen voor 2009 met terugwerkende kracht, mits ze aan de voorwaarden in de beleidsregel voldoen.

Haalbaarheidsstudies

Verder maken haalbaarheidsstudies onderdeel uit van het programma. Deze moeten zorginstellingen inzicht geven in de mogelijkheden om toekomstbestendige kleinschalige zorg te realiseren. De studie moet onder meer best practices opleveren, zodat instellingen succesvol plaatsen voor kleinschalige zorg kunnen realiseren. VWS werkt voor deze haalbaarheidsstudies samen met Syntens.

ICT en domotica

Voor ICT/domotica heeft het programma in 2010 en 2011 per jaar een half miljoen euro beschikbaar voor. Toepassing van ICT/domotica moeten in dit kader de organisatie van zorg in de wijk verbeteren, in samenhang met een kleinschalige woonvoorziening.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top