HRM

'Verpleegkundigen willen hoofdzuster terug'

Verpleegkundigen die haar nog hebben meegemaakt, zien de hoofdzuster graag terugkeren in de zorg. Degenen die haar niet gekend hebben, zijn verdeeld. Dat blijkt uit een peiling van vakblad Nursing.

Aanleiding voor de online peiling was de column van oud-verpleegkundige Adri van Beelen voor Arts en Auto, waarin hij pleit voor terugkomst van de hoofdzuster.

536 mensen brachten een stem uit. Daarvan zijn 95 stemmers (17,72 procent) die haar nog kennen van vroeger, het met Van Beelen eens. De verpleegkundigen die nooit met een hoofdzuster hebben gewerkt, is het om het even: 191 stemmers willen haar best terug, 191 liever niet, schrijft Nursing.

Ontzag

Ze waren de baas op de afdeling, verdeelden alle taken, liepen visite, hadden álles is de gaten, de spin in het web van de afdeling. "Iedereen had ontzag voor de hoofdzuster", reageert een verpleegkundige op de Facebook-pagina van Nursing. "Ze hanteerde wel een strak stramien maar je wist waar je aan toe was. Zelfs de specialisten keken tegen haar op."

Niet van deze tijd

Ruim 11 procent van de stemmers op de poll (59 stemmen) die ooit met een hoofdzuster werkten, wil haar niet terug. "De hoofdzuster die de wind eronder heeft, dat past niet meer in deze tijd. De verantwoordelijkheid voor het aansturen tot goede, zoveel mogelijk evidence based verpleegkundige zorg, moet je neerleggen bij iemand die daar de juiste skills en opleiding voor heeft", reageert een opleider tot verpleegkundig specialist.

Ook Wilma Jackson, manager Leerhuis ETZ Tilburg en voormalig verpleegkundige, zou er nooit voor kiezen terug te gaan naar dat verleden. "We hebben verpleegkundig leiderschap nodig!", twittert zij in reactie op de column.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

7 augustus 2017

En dokters willen de hoofdverpleegkundigen ook graag weer zichtbaar op de verpleegafdelingen. Het beviel mij uitstekend. Zoals het gehele inservice een voortdurend patientgericht leermoment was.
En natuurlijk was de hoofdzuster niet bij iedereen even populair maar dat was voor de gemiddelde puber de mamma ook niet altijd.
Wij hebben in zorg verbluffend veel baby's met het waswater weggespoeld . Gelukkig hebben we de hoofdverpleegkundigen vervangen door een eindeloze schare aan in en externe toezichthouders; waarvan ik er overigens niet een arm in arm aan het revitaliseringsproces van kwetsbare mensen heb zien deelnemen. Terug naar het meester gezelsysteem met training on the job. Het heeft mij wijzer en barmhartiger gemaakt.
Overigens maakt de deconfiture van allerlei toezichthouders wel duidelijk dat de kennisarmoede daar en het gemis van reflectie een zorgelijk Staatstoezicht heeft doen ontstaan die bovendien in de budgetklem is geraakt wat de onafhankelijkheid ernstig onder druk zet. Graag dus een Hoog College van Staat waarin het gehele Staatstoezicht is ondergebracht en aan wie het sanctierecht is ontnomen. Dat is voor de Rechterlijke Macht. Nu is Swiebertje teveel Bromsnor en de rechter en beul tegelijk.

Klaas

8 augustus 2017

En dan gaan we ook weer ijzen en föhnen, schapevachten gebruiken, patienten vastleggen in een band om te vookomen dat ze vallen etc. etc.
Door de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in de afgelopen 30 jaar is er een flinke kwaliteitswinst gemaakt. 2017 vergelijken met 1980, past goed in het beeld dat vroeger alles beter was.
Waar we meer energie in moeten steken is verpleegkundig leiderschap, in plaats van de discussie of we de hoofdverpleegkundige terug willen. En ja, alle controle lijstjes slaan soms de plank wel mis.

D G o

8 augustus 2017

De hoofdzuster misschien niet, maar wat vinden we van het nachthoofd? Deze is ook met het badwater weggegooid ????.
Dan komt wellicht de o zo belangrijke coördinatie in de uren met weinig personele bezetting weer terug.

Irenea Scholten

8 augustus 2017

Noem het hoe je wilt, maar een coordinator die ook de professionele relaties tussen de verpleegkundige, para-medische, administratieve en bestuurlijke lijnen bewaakt (om er maar een paar te noemen). Kunnen de zorgmedewerkers zich tenminste weer richten op hun primaire taken en de client/patiënt echt centraal zetten, zonder alle randvoorwaardelijke zorgen, zoals de (externe) eisen aan het digitale rapportagesysteem, de telefonische bereikbaarheid, zinvolle dagbesteding (en wanneer is het zinloos?!), ICT en E-Health enz.
Ook de demente bejaarde (ondertussen in alle velden in en buiten de gezondheidszorg ruim aanwezig) die behoefte heeft aan begeleid wonen en intensieve! dementiezorg (zzp5) maar zelf de regie moet blijven voeren van de verzekeraar over de eigen coördinatie van de para-medische zorg kan wellicht bij deze 'hoofdverpleegkundige' terecht.
En dan heb ik het nog niet eens over de kwaliteitslabel onder de medewerkers, inclusief de para-medici. Een professionele warme, voorbeeldfunctie, begeleiding en opleiding van jonge collega's. Maar ook iemand die hun belangen kan vertegenwoordigen vanuit de kern van de zaak: ZORG.
Mijn vermoeden is, dat we dit niet landelijk hoeven te organiseren, maar dat de zorgorganisaties (clienten/patiënten, mantelzorgers en medewerkers) hier zelf een weg in vinden, die past bij de huidige tijd! Dit wordt een van de onderscheidende kwaliteitsimpulsen in de Nederlandse zorg!

Peter Koopman

8 augustus 2017

Begin met proefschrift ( latere hoogleraar ) dr Anneke van den Bergh Braam uit 1984 ( zie www.proefschriftenverpleegkunde.nl ). Tegenwoordig pleiten we voor "verpleegkundig leiderschap" op alle niveau's in zorgorganisaties waar " verpleging" een primair proces is! We kunnen dus wel van het verleden leren en de werkzame en goede ervaring, eventueel in een nieuw jasje, repliceren. Er moet echter geen "hoofd"- en "handen"-onderscheid gemaakt worden in de patiëntenzorg daar waar zelfregie niet geheel functioneert. Het gaat hierbij immers om het effect in de zorgverlening zelf en niet om bedrijfskundige redenen sec! Dit laatste kan wel meegenomen worden in het regelen van verpleegkundig leiderschap. Het lijkt me eenvoudiger om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beginselen van bedrijfskundige aard bij te brengen dan andersom.

Olaf van der Tier

8 augustus 2017

De hoofdzuster was een meewerkend voorvrouw uit de tijd van het taakgericht werken waarin verpleegsters taken toegekend kenden die ze moesten uitvoeren. Zij was ook de enige die met de artsen sprak en visites liep. Zij kon dus ook nooit alles weten over de patiënten, sprak niet alle familie en had geen idee welke specifieke zorg iedere patiënt moest krijgen.

Dat er verpleegkundig leiderschap nodig is kan ik me wel voorstellen. Iemand die weet wie de benodige competenties heeft voor zorg voor bepaalde patiënten en de operationele kwaliteit van de zorg bewaakt. Dat is nu vaak een meewerkend teamleider. Beter dan het oude vak van hoofdzuster weer in het leven roepen. A.u.b. niet meer terug naar taakgericht werken en processen weer in stukje hakken zonder zicht op de verbanden.

Misschien dat ook de afdelingsmanagers weer meer inzicht moeten hebben in hun patiëntengroepen en medewerkers. Kunnen zij op tactisch niveau de kwaliteit bewaken en bijsturen waar nodig. Minder focus op productie en meer op de waarde van de zorg en wat dit voor de patiënt betekend, weten wat de patiënt nodig heeft en wil... Value Based Healthcare anyone?

Top