HRM

GGZ Friesland stelt aanbrengpremie in voor nieuw personeel

GGZ Friesland heeft een aanbrengpremie ingesteld om nieuw personeel te vinden. De bonus voor het aanbrengen van nieuwe psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten en basisartsen kan oplopen tot vijftienhonderd euro. De ggz-instelling ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt.

Voorwaarde voor het ontvangen van de premie is dat de nieuwe medewerker ten minste zes maanden in dienst blijft, aldus GGZ Friesland. De bonusregeling geldt niet voor kandidaten die in een opleidingsfunctie zijn aangesteld of al werkzaam zijn voor de organisatie als 'personeel niet in loondienst'.

De afgelopen jaren moest GGZ Friesland vanwege bezuinigingen nog personeel ontslaan, meldt het Friesch Dagblad. Bestuursvoorzitter Adriaan Jansen: "Toen hebben we met name bezuinigd op ondersteunend personeel. Wij voorzagen toen al een tekort aan psychiaters en klinisch psychologen."

Opleiding

Volgens Jansen zijn er genoeg mensen die de opleiding psychologie volgen aan de universiteit, maar is dat geen garantie voor voldoende personeel. Om als gz-psycholoog of psychiater aan de slag te kunnen is namelijk een vervolgstudie vereist en het aantal plekken daarvoor is beperkt. Jansen vindt daarom dat er meer opleidingsplekken voor afgestudeerde psychologen moeten komen. 

Momenteel zet GGZ Friesland veel zzp’ers in om te voorkomen dat de wachtlijsten verder oplopen, maar te grote afhankelijkheid van zelfstandigen is volgens Jansen "onwenselijk". Het geld voor zzp’ers kan in zijn ogen beter besteed worden aan nieuwe opleidingsplekken. "Daarnaast zorgt de inzet van zzp’ers voor wrevel bij het vaste personeel, aangezien zij niet meedraaien met crisisdiensten", aldus Jansen in het Friesch Dagblad.

Vacatures

Het tekort aan geschikt personeel geldt voor de gehele ggz-sector. Uit de jaarverslagenanalyse van alle ggz-instellingen in Nederland door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs bleek donderdag dat het aantal vacatures in 2016 met 28,5 procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, naar meer dan vijfduizend vacatures. Ruim vierduizend van deze vacatures zijn patiëntgebonden, waarvan ongeveer een kwart moeilijk vervulbaar is en langer dan drie maanden open staat.

Ook Parnassia Groep, de grootste ggz-organisatie van Nederland, ervaart krapte op de arbeidsmarkt. De organisatie noemt als belangrijk knelpunt de landelijke schaarste aan regiebehandelaars, zoals de eindverantwoordelijke psychiaters, gz-psychologen, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top