ACTUEEL

Specialistische ggz trapt op de rem met behandelstops

Specialistische ggz trapt op de rem met behandelstops

Na de problemen in de jeugd-ggz zijn er ook signalen van behandelstops in de specialistische ggz voor volwassenen. Verschillende aanbieders geven aan wegens het bereiken van het budgetplafond voorlopig geen nieuwe patiënten in behandeling te kunnen nemen.

Eén van deze behandelaars is Queeste, de specialistische ggz-poot van de Raphaëlstichting in Noord-Holland. Blijkens de eigen website heeft Queeste voorlopig geen plek meer voor cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, CZ of VGZ. Ook in het contact met verwijzers laat Queeste weten voor cliënten van de betreffende zorgverleners een behandelstop te hebben ingesteld. “Wij kunnen de verwijzing niet aannemen”, aldus Queeste in reactie op een doorverwijzing. “We zullen ook mevrouw informeren en haar laten weten dat zij met u contact moet opnemen voor een verwijzing naar een andere zorgaanbieder. Excuus voor dit ongemak. We zijn opnieuw in onderhandeling met de verzekeraars.”   

Hoeveel nieuwe cliënten van Queeste de dupe zijn van de budgetperikelen is onduidelijk. Queeste zelf wil niet rechtstreeks reageren op de problemen. “Bij het bereiken van de budgetplafonds verwijzen wij onze cliënten, conform afspraak met de zorgverzekeraars, door naar de betreffende zorgverzekeraar”, stelt Queeste in een verklaring. “Derhalve verwijzen wij u voor antwoorden op uw vragen dan ook door naar de zorgverzekeraar.”

Inzicht

Dat het probleem breder speelt wordt door alle betrokken partijen erkent.  Over de precieze omvang is echter geen duidelijkheid. “Het is ons bekend dat een aantal zorgaanbieders in de GGZ geen verzekerden van ons meer in behandeling nemen”, zegt woordvoerder Arjen Zwaan van CZ. “Slechts een klein aantal heeft dit zelf bij ons gemeld. Wij proberen de wachttijden en dus ook patiëntenstops zelf te monitoren. Dit is niet altijd eenvoudig. Iedere zorgaanbieder moet de wachttijden publiceren, omdat ze dit allemaal op hun eigen manier doen, is het niet altijd makkelijk om hier inzicht in te krijgen.”

Knellen

“Behandelstops per verzekeraar kunnen aan de orde zijn als de budgetafspraak - die tussen zorgverzekeraar en aanbieder voorafgaand aan het jaar is gemaakt - wordt bereikt, en deze niet door de zorgverzekeraar wordt opgehoogd”, stelt persvoorlichter Mariska Siebring van GGZ Nederland. “Jaarlijks zien we dat de budgetafspraken bij een of meerdere verzekeraars per aanbieder knellen. Aanbieders proberen dan tot verhoging van de budgetafspraak te komen, maar dat lukt niet altijd. Een behandelstop voor die verzekeraar is dan het gevolg.”
GGZ Nederland zegt geen concrete signalen te hebben dat behandelstops worden overwogen, maar “wij sluiten niet uit dat in de loop van het jaar meerdere behandelstops volgen”. 

Oplossing

Volgens de zorgverzekeraars wordt de soep in de praktijk niet zo heet gegeten en zijn de gevolgen voor de cliënt beperkt. “Wij gaan dan altijd eerst met de zorgverlener in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden en om te kijken of we extra zorg inkopen”, zegt woordvoerster Femke Theunissen van Zilveren Kruis. “Dat is niet altijd het geval bij iedere instelling. Wel zorgen we ervoor dat er over het geheel voldoende zorg is ingekocht en onze verzekerden altijd bij een andere aanbieder terecht kunnen. Verzekerden die al onder behandeling zijn, kunnen de behandeling gewoon afmaken.”  
“CZ vindt het belangrijk dat onze verzekerden zorg ontvangen op het moment dat ze dit nodig hebben”, aldus woordvoerder Zwaan. “Wij proberen afspraken te maken om te voorkomen dat een verzekerde richting het eind van het jaar wordt geconfronteerd met een dichte deur. Afhankelijk van de oorzaak van de stop proberen we te bemiddelen naar een andere aanbieder of zorgen we voor een andere oplossing. In de afgelopen 3 maanden hebben wij één verzoek van een verzekerde ontvangen, voor deze verzekerde hebben we een oplossing op maat gevonden.”
“Wij hebben de afgelopen periode en paar honderd verhogingsaanvragen in behandeling genomen en bijgecontracteerd”, zegt VGZ-woordvoerder Peter  Davina. Volgens Davina is VGZ inmiddels ook met Queeste tot overeenstemming gekomen over bijcontractering.  

Kritisch

In weerwil van de relativerende commentaren van de zorgverzekeraars toont branchevereniging GGZ Nederland zich kritisch. “Wij weten dat er bij de zorgverzekeraars nog voldoende geld is voor behandelingen in de ggz. Wat wij zien is dat zorgverzekeraars het beschikbare geld onvoldoende inzetten om tot (verhoging van) budgetafspraken te komen. Daardoor kan een instelling gedwongen worden een behandelstop voor een bepaalde zorgverzekeraar af te kondigen of lopen wachttijden op. Dat vinden wij ongewenst.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

11 augustus 2017

"Volgens de zorgverzekeraars wordt de soep in de praktijk niet zo heet gegeten en zijn de gevolgen voor de cliënt beperkt. "
Dat is dus echt volmaakte onzin voor dit deel van Noord Holland.
Het is een permanent gescharrel voor een psycholoog of psychotherapeut e.d in de eerste én tweede lijn. Ook voor mensen met een mentale beperking die gespecialiseerde ggz nodig hebben is het erg al lang wachten.

Hans Koolen

21 augustus 2017

Als gevolg van de zeer beperkte budgetten van Menzis en VGZ hebben wij voor deze verzekerden al in april van dit jaar een behandelstop ingevoerd tot 1 januari 2018. Patienten ervaren dit als 'discriminatie' op grond van hun keuze van zorgverzekeraar. De wachttijden bij andere instellingen in de stededriehoek Apeldoorn/Deventer/Zutphen gaan allemaal boven de treeknorm uit. Commentaar van de zorgverzekeraars: er is geen geld meer, ze moeten ons bellen dan zorgen wij voor behandeling elders in de regio.

Jan Alberts

28 augustus 2017

Als vrijgevestigde ben ik al jaren gedwongen behandelstops te gebruiken. Dit jaar vanaf juni. Jaar op jaar is het plafond niet onderhandbaar, budgetophoging is slechts één keer voorgekomen sinds 2011... Gratis werken is geen realistische optie. De ervaring is dat als patienten zelf bellen met hun zorgverzekeraar er best wel wat te regelen valt. Maar veel patienten die psychische klachten hebben zien daarvan af vanwege hun klachten, onvermogen of uit schaamte. Het is een groeiend probleem.

Top