ACTUEEL

NZa ontvangt 94 klachten over lange wachttijden in de ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds een oproep in het tv-programma Kassa in april 94 meldingen ontvangen van mensen met klachten over lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarvan stonden 27 mensen daadwerkelijk op een wachtlijst bij een ggz-aanbieder. Andere meldingen gingen over wachttijden in het verleden of over lopende behandelingen.

In een aantal gevallen was sprake van een overschrijding van de treeknorm, de norm voor de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de cliënt zorg moet kunnen krijgen. Bij veertien mensen die langer dan de treeknorm moesten wachten heeft de NZa bij de zorgverzekeraar aangedrongen actie te ondernemen. Deze mensen zijn door de verzekeraar naar een andere zorgaanbieder bemiddeld of er is voor overbruggingszorg gezorgd.

Complex

Bij een aantal mensen met complexe problemen of meerdere stoornissen bleek het lastig de toegang tot ggz-zorg te versnellen. Bij hen bleef de wachttijd ook bij een andere behandelaar lang. Die constatering komt overeen met signalen die de NZa de afgelopen maanden van behandelaren en patiënten kreeg en ook uit eigen onderzoek naar voren kwam. "Met name mensen met complexe problemen die een specialistische behandeling vereisen moeten soms veel te lang wachten", aldus de NZa.

Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, noemt de wachttijdenproblematiek in de ggz "zorgwekkend". Aanbieders en verzekeraars in de ggz hebben afspraken gemaakt om de wachtlijsten in de ggz aan te pakken. De NZa monitort die afspraken. "Een goed inzicht in de daadwerkelijke wachttijden bij behandelaren en krachtige samenwerking van verzekeraars en aanbieders is cruciaal om de problemen op te lossen", aldus Kaljouw.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top