Tech

Patiënt blijer met patiëntportaal dan arts

Patiënten die gebruik maken van portalen bij ziekenhuizen om online hun medische dossier te bekijken, zijn hier positief over. Artsen zijn terughoudender. Zij vrezen dat patiënten onterecht ongerust raken door het lezen hun dossier en onderzoeksuitslagen, maar hebben ook moeite met het verlies van controle.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Radboudumc onder patiënten en medewerkers van zeven umc’s en een algemeen ziekenhuis. De onderzoekers hielden groepsinterviews met patiënten en medewerkers en analyseerden de gebruikersdata van patiënten die bij mijnRadboud inlogden. Ook observeerden zij patiënten die voor het eerst inlogden in mijnRadboud en lieten hen hardop nadenken terwijl ze het portaal voor het eerst gebruikten.

Betrokken patiënt

Patiënten vinden dat een ziekenhuisportaal hen een gevoel geeft van rust, regie en betrokkenheid. Ze kunnen ieder moment een vraag stellen en ze vinden het gebruiksgemak groot. Een groot deel van de patiënten wil meer kunnen dan gegevens inzien. Zij willen bijvoorbeeld ook direct kunnen communiceren met de arts via het portaal en zelf hun gegevens kunnen uploaden. Er zijn echter ook patiënten die hun arts niet willen lastigvallen met hun vraag. Voor sommige patiënten bleek een portaal minder geschikt, omdat zij niet computervaardig zijn.

Artsen zijn volgens de onderzoekers ook enthousiast over het zorgportaal, omdat patiënten beter geïnformeerd zijn en gericht vragen stellen. Toch zijn zij ook bang dat patiënten onnodig ongerust worden door het lezen van hun dossier en uitslagen. Ook hebben sommige artsen moeite met het verlies van hun autonomie en voelen zij zich gecontroleerd. 

2020

Veel ziekenhuizen zijn nu bezig om een zorgportaal te bouwen voor hun patiënten. Minister Schippers wil dat alle ziekenhuizen in 2020 een portaal hebben en heeft daar 105 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan van der Beek

18 augustus 2017

Volgens mij wil minister Schippers dat in 2020 alle zorgverleners op verzoek van de patiënt digitaal een kopie van zijn/haar dossier beschikbaar stellen. De wet is er trouwens al per 1 juli jongstleden. De minister verplicht niet om dat via een portal te doen. Bovendien zijn er inmiddels nieuwe oplossingen op de markt die portals overbodig en achterhaald maken.

Veronica van Nederveen

21 augustus 2017

Misschien worden artsen positiever over het gebruik van het ziekenhuisportaal als zij leren hoe zij de informatie aan patiënten toe moeten lichten. Dat kunnen zij van patiënten leren door het te doen. Een geïnformeerde patiënt is beter instaat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen welbevinden. Op naar duurzame goede/effectieve zorg.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top