ACTUEEL

Schippers wil meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders

Minister Edith Schippers (VWS) wil alle nieuwe zorgaanbieders verplichten om zich te melden, voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toelating zorgaanbieders waarmee de ministerraad heeft ingestemd en dat op korte termijn aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Wanneer zij zich melden moeten nieuwe zorgaanbieders direct worden gewezen op de  kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Door de meldplicht zou de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter in staat moeten zijn om de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders in een vroeg stadium te beoordelen, zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

De meldplicht zou gelden alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet klachten en geschillen gezondheidszorg. Het overgrote deel van de zorgaanbieders valt daaronder. Sommige zorgaanbieders (zoals instellingen voor medisch specialistische zorg) zouden daarbovenop ook nog steeds een toelatingsvergunning nodig hebben. De verwachting is dat jaarlijks 8.000-10.000 nieuwe zorgaanbieders zich zullen melden.

Wanneer deze wetsvoorstellen worden aangenomen, vervalt de huidige toelatingsprocedure uit de Wet toelating zorginstellingen. Die geldt alleen voor zorgorganisaties die zorg leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en waarbinnen tenminste 2 personen daadwerkelijke zorg verlenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top