ACTUEEL

'Antibioticagebruik in zomer daalt gestaag'

Apothekers verstrekten in 2016 aan 4 miljoen mensen in totaal 6,8 miljoen keer een antibioticum voor orale toepassing, waarmee zowel het aantal gebruikers als het aantal verstrekkingen 2,6 procent lager is dan in 2015. In de zomermaanden worden antibiotica minder vaak voorgeschreven.

Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Antibiotica die worden toegepast bij luchtweginfecties, zoals sommige penicillines en tetracyclines, worden in de wintermaanden (oktober, november, december, januari, februari en maart) veel vaker voorgeschreven dan in de zomermaanden. Bovendien wisselt de mate waarin deze antibiotica in verschillende winters worden voorgeschreven sterk. Van de afgelopen zes winters was het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines in die van 2013 op 2014 aanmerkelijk kleiner dan in de andere winters.

Griepmeldingen

Volgens de SFK blijkt uit cijfers van het NIVEL dat in de winter van 2013-2014 ook het aantal griepmeldingen klein was. "Dat zou kunnen duiden op een relatie tussen het aantal griepgevallen en het gebruik van penicillines en tetracyclines. Maar de winter 2011/2012 telde ongeveer even weinig griepmeldingen als 2013/2014, terwijl in die winter het aantal verstrekkingen van penicillines en tetracyclines juist het grootst was van de afgelopen zes winters." Dat betekent dat dat er ook andere invloeden zijn op de hoeveelheid verstrekte luchtwegantibiotica.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top