Finance

NZa geeft Catharina en St. Anna groen licht voor fusie

De St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kunnen verder met hun fusieplannen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de melding van hun voorgenomen fusie positief beoordeeld. De ziekenhuizen moeten hun plannen nu voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De NZa is van oordeel dat patiënten, personeel en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte zijn gebracht van de fusieplannen en de gelegenheid hebben gekregen daarover aanbevelingen te doen. Ook constateert de NZa dat door de fusie de cruciale zorg aan patiënten niet in gevaar komt.

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren om de toegankelijkheid van de basiszorg en topklinische zorg beter te waarborgen. Nadat de twee organisaties al in 2014 een intentieverklaring tekenden, volgde eind 2016 de officiële bekendmaking van de fusieplannen. Begin april gaven de raden van toezicht van beide organisaties hun goedkeuring. Ook was toen het adviestraject met de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden afgerond.

Keuzevrijheid

De organisaties moeten de voorgenomen fusie nu aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorleggen. De ACM toetst of er na de fusie voldoende keuzevrijheid voor de patiënt overblijft in de regio. Na goedkeuring van de NZa en de ACM kunnen de raden van bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis het definitieve besluit tot fusie nemen. De verwachting is dat dat in het eerste kwartaal van 2018 gebeurt.

Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Eindhoven en Geldrop. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties open. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten, waarvan het zwaartepunt in Eindhoven zal liggen en sport & bewegen, met het zwaartepunt in Geldrop. Voor Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, verandert er niets.

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben samen bijna 5700 medewerkers en een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 500 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top