ACTUEEL

Zwolle gaat experimenteren met gezins-pgb

De gemeente Zwolle gaat experimenteren met een integraal gezins-pgb. Dat is één budget waarmee een gezin alle benodigde zorg en ondersteuning kan inkopen. Doel is om administratieve rompslomp te verminderen voor gezinnen die afhankelijk zijn van zorg uit meerdere wetten.

Dat schrijft het AD.

In Delft en Woerden loopt sinds 2015 al een proef met het zogenoemde i-pgb. De gemeenten en (zorg)organisaties werken hierin samen om gezinnen te helpen die met twee of meer regelingen te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp, passend onderwijs, schuldhulpverlening en Wmo.

Pilot

Gemeenteraadslid Wietse de Boer van de ChristenUnie kwam in Zwolle met het plan om Zwolle bij het ministerie van VWS aan te melden als pilotgemeente voor het i-pgb. Hij kreeg steun van de voltallige gemeenteraad. "De zorg op elkaar laten aansluiten is enorm lastig, maar dit probleem wordt nu nog bij inwoners neergelegd. Sommige mensen hebben er een weektaak aan. Als zo'n persoon omvalt, ben je nog verder van huis. De gezinnen zijn bij het sociaal wijkteam bekend, praat met ze over de mogelijkheid hoe dit te organiseren. Dan is het niet langer alleen het probleem van de inwoners, maar ook van de gemeente", aldus De Boer in het AD.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top