Finance

Zorgverzekeraars laten fraudeur opdraaien voor onderzoekskosten

Zorgverzekeraars gaan de kosten van onderzoeken naar fraude voortaan verhalen op de fraudeurs. Dit hebben ze met elkaar afgesproken, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Hoeveel wordt teruggevorderd, hangt af van het fraudebedrag en de complexiteit van het onderzoek. Bij kleine en weinig complexe zaken kunnen de daadwerkelijke onderzoekskosten of een vast bedrag aan onderzoekskosten worden doorberekend. Voor grotere en complexere zaken worden de werkelijke onderzoekskosten bij de fraudeur in rekening gebracht. Die zijn volgens ZN "vaak aanzienlijk", omdat dergelijke onderzoeken tijdrovend zijn en door specialisten worden uitgevoerd. "Naast de onderzoekskosten wordt vanzelfsprekend ook het ten onrechte gedeclareerde bedrag teruggevorderd."

Elke situatie wordt volgens ZN zorgvuldig beoordeeld, op basis van redelijkheid en billijkheid. Een zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld besluiten om in plaats van alle onderzoekskosten een gedeelte van de kosten te vorderen. Om ervoor te zorgen dat alle zorgverzekeraars dezelfde werkwijze hanteren, is het terugvorderen van fraudeonderzoekskosten toegevoegd aan de zogenaamde maatregelenrichtlijn, de richtlijn die zorgverzekeraars gebruiken bij het bepalen van de op te leggen maatregelen. Ook de wijze waarop is daarin uitgewerkt.

Bestaande maatregelen

Het terugvorderen van onderzoekskosten is een toevoeging aan de bestaande maatregelen die zorgverzekeraars nemen tegen fraudeurs. Afgelopen jaar is 126 keer de zorgverzekering van een frauderende verzekerde of het contract met een zorgaanbieder opgezegd, 106 keer een natuurlijk persoon of rechtspersoon geregistreerd in het waarschuwingssysteem dat de andere zorgverzekeraars waarschuwt voor de fraudeur, en is 71 keer een verzoek gedaan aan een ketenpartner om een fraude via het bestuursrecht, strafrecht of tuchtrecht te aan te pakken.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars tuchtklachten ingediend tegen een huisarts en een apotheker. Dat leidde tot hun doorhaling in het BIG-register. Daardoor mogen de betrokken huisarts en apotheker hun vak niet meer uitoefenen. Het kan bij fraude met zorgverzekeringen behalve om zorgaanbieders ook gaan om verzekerden of om andere partijen, bijvoorbeeld PGB-bemiddelingsbureaus of opticiens.

Signalen van zorgfraude

Woensdag werd bekend dat het Informatie Knooppunt Zorgfraude, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, toezichthouders en opsporingsdiensten, vorig jaar 447 signalen van zorgfraude heeft ontvangen. Dat zijn er 19 meer dan in 2015. De meeste meldingen betroffen mogelijke fraude in de mondzorgsector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top