ACTUEEL

‘Loondienst specialisten werkt contraproductief'

Medisch specialisten zijn supergrootverdieners. Volgens voorzitter Willem van der Ham van de Orde van Medisch Specialisten is dit een beeld waar moeilijk tegenop te boksen valt. Vrijdag staat de Orde voor de rechter om bezuinigen van minister Ab Klink van VWS aan te vechten. Ze zijn volgens Van der Ham 'onbillijk, willekeurig en onzinnig'. Vijf vragen aan de voorzitter.

Specialisten verdienen toch ook veel, zeker in vergelijking met het buitenland?

“Dat valt best mee. Gemiddeld zitten Nederlandse specialisten onder de Balkenende-norm van 180.000 euro per jaar. Specialisten in het buitenland verdienen veel meer. Alleen worden daar de officiële cijfers verhuld omdat artsen zich bijvoorbeeld zwart laten bijbetalen, zoals in België en Italië gebeurt. In Engeland werken ze bij de National Health Service, maar daarbovenop verdienen ze grof bij in privé-klinieken. Ik denk dat we met de Nederlandse inkomens in de Europese middenmoot zitten qua hoogte van salarissen.”

Politici proberen al vele jaren de inkomens van specialisten aan te pakken. Ze lijken nu het tij mee te hebben?

“Dat klopt. De beeldvorming is tegen ons. Er zijn incidenten geweest rondom specialisten die minder goed functioneren en medische fouten hebben gemaakt. Terwijl de kwaliteit van ons werk over het algemeen heel goed is. In de European Consumers Health Index zijn we de laatste twee jaar op de eerste plaats geëindigd als het gaat om de kwaliteit van het geleverde werk. Dan heb ik het over de eerste plaats van Europa en Canada. We moeten de kwaliteit van ons werk veel duidelijker gaan uitdragen naar de buitenwereld.”

Hoe dan?

“Artsen moeten verantwoording afleggen over hun werk. Er zijn nu al individuele functioneringsgesprekken ingevoerd met specialisten. Als het werk niet optimaal is, wordt er een verbetertraject afgesproken met de arts. Ook de leiding van het ziekenhuis komt het te weten als een specialist steken laat vallen.”

Is het niet beter om de specialisten simpelweg in loondienst te nemen?

“Dat werkt contraproductief. Ze krijgen dan een mentaliteit van: laat het ziekenhuis de zaak maar regelen. Specialisten moeten juist zelf verantwoording nemen voor de kwaliteit van hun werk.”

Op grond waarvan bent u tegen de bezuinigingen die Klink u oplegt?

“Hij wil 512 miljoen bij ons weghalen. We worden veel harder getroffen dan andere partijen in de gezondheidszorg. Een deel van de problemen komt door een nieuw financieringssysteem waardoor sommige specialisten, zoals radiologen en anesthesiologen, veel meer zijn gaan verdienen. Dat geld, zeg 152 miljoen, willen we natuurlijk terugbetalen. Maar met de rest van het bedrag gaan we niet akkoord. Het is onbillijk, willekeurig en onzinnig.”(ANP)

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Enk, voorzitter LAD.

17 januari 2010

beste Willem,ook ik heb begrip voor alle financiele perikelen die er nu zijn, het lijkt me echter tijd om daarbij wel met meer nuance over de collegae in dienstverband te spreken. Ook wij realiseren ons dat de kortingen consequenties hebben voor de hele medische zorg in ziekenhuizen, dus ook de zorg die wij als dienstverbanders leveren. Niet nu direct op ons salaris, maar wel op werkdruk, mogelijkheden etc. Telkens weer is de ondertoon vanuit de Orde dat het dienstverband van specialisten duurder is, dat er minder gewerkt wordt en er minder vernieuwingsdrang is en dat zij het maar op het beloop laten. De collegae in dienstverband zijn in mijn ervaring minstens evenzeer betrokken bij de patient, het ziekenhuis en de gezondheidszorg in Nederland als de vrijgevestigden. Met name ook in de ziekenhuizen werken de dienstverbanders meer samen met de organisatie dan ertegen. Daarnaast is de transparantie op het eigen functioneren die je bepleit voor de meeste dienstverbanders al lang een feit met jaargesprekken met leidinggevenden.

Kortom, als medisch specialisten samen vechten voor goede vergoedingen voor ons werken, maar daarbij niet een groot deel van de collegae 'onderwaarderen'.

Eijkenboom, intensivist

17 januari 2010

Geachte collega van Ham,Het werkt in mijn optiek contraproductief om collegaspecialisten die in dienstverband werken op deze wijze te kwalificeren. Ook specialisten in dienstverband zijn zeer betrokken bij de kwaliteit van hun werk en nemen hierin duidelijk verantwoordelijkheid. De specialisten in dienstverband hebben hierbij ook oog voor het ziekenhuis als geheel en kijken verder dan het maatschapsbelang zoals dat nog te vaak gebeurd door de vrijgevestigde collegae. Het is bijzonder jammer dat de voorzitter van de Orde een bijdrage levert aan een verkeerde beeldvorming over collega specialisten die in dienstverband werken.

Willem van der Ham, voorzitter Orde

18 januari 2010

Geacht collega Eijkenboom en beste Gert,Zoals bekend is de Orde partij bij bijvoorbeeld de Arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienstverband en dus evenzo belangenbehartiger voor de medisch specialisten in dienstverband als dat zij belangenbehartiger is voor de medisch specialisten in vrij beroep. Ook is bekend dat de Orde van mening is dat medisch specialisten in dienstverband evenzeer als hun collega’s betrokken zijn bij de patiënt, het ziekenhuis als de gezondheidszorg. De Orde ondersteunt hen daarbij.De Orde heeft als uitgangspunt ‘een medisch specialist is een medisch specialist’. In dat kader doet de Orde bijvoorbeeld enorm veel aan kwaliteitsontwikkeling en maakt daarbij geen enkel verschil tussen een medisch specialist in dienstverband en die in vrij beroep. Wel houdt de Orde rekening met de juridische constructie waarin de medisch specialist werkzaam is.In het artikel met als kop ‘Loondienst specialisten werkt contraproductief’ heb ik niets gezegd over de productiviteit van medisch specialisten in dienstverband. Het enige wat ik heb gesteld is dat als medisch specialisten vanuit vrij beroep verplicht in een dienstverband worden geplaatst dat zij dan een mentaliteit zouden kunnen hebben van ‘laat het ziekenhuis de zaak regelen’. Dat werkt in mijn ogen contraproductief.Gezien de huidige discussies rondom de positie van medisch specialisten is er alle reden toe om als medisch specialisten zoveel mogelijk samen te werken. Daarbij gaat het niet om hetzij de medisch specialisten in vrij beroep hetzij de medisch specialisten in dienstverband, maar om alle medisch specialisten!

Top