Finance

Van Rijn vindt bezuinigingen ouderenzorg niet nutteloos

De bezuinigingen op de ouderenzorg zijn niet nutteloos geweest. Als het kabinet niet had bezuinigd, zouden de zorgkosten nu miljarden euro’s hoger zijn geweest. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief reageert Van Rijn op vragen van de PVV-Kamerleden Karen Gerbrands en Fleur Agema. De aanleiding zijn berekeningen van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Hieruit blijkt dat de decentralisatie in de ouderenzorg niet heeft geleid structurele bezuinigingen, maar juist tot hogere kosten, minder zorg en meer bureaucratie.

De constatering van de twee parlementariërs dat de bezuiniging op de ouderenzorg nutteloos is geweest, wijst de staatssecretaris van de hand als "incorrect". Hij schrijft dat het kabinet van plan was om structureel 3,5 miljard euro te bezuinigen op de langdurige zorg. Weliswaar zijn de bezuinigingen op de wijkverpleging en de huishoudelijke hulp deels teruggedraaid, erkent Van Rijn, maar "zonder de bezuinigingen zouden de zorgkosten nu miljarden hoger liggen". Hij schrijft niet waarop hij deze aanname baseert.

Vergrijzing

"Van meet af aan heeft het kabinet aangegeven dat de totale kosten voor de langdurige zorg ondanks de maatregelen uit het regeerakkoord aan het einde van de kabinetsperiode (2017) hoger zouden zijn dan het oude niveau (2012)", aldus Van Rijn. Hij noemt dit logisch, gezien de vergrijzing en het daaruit voortvloeiende groeiende beroep op zorg en ondersteuning. "Het doel van het kabinet was om de uitgavenontwikkeling in deze regeerperiode bij te buigen naar een houdbaar tempo."

Bij de hervorming van de langdurige zorg is een aantal taken en verantwoordelijkheden verschoven vanuit de AWBZ naar de zorgverzekeraars en gemeenten. Het is volgens de staatssecretaris "dus niet verwonderlijk" dat de uitgaven de afgelopen jaren zijn toegenomen. Hiermee is rekening gehouden bij de verdeling van de financiële middelen voor de langdurige zorg: vanuit de AWBZ is per 2015 ruim 3 miljard euro overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet en bijna 6 miljard euro naar gemeenten. Daarbij is ook rekening gehouden met de trend dat ouderen langer thuis wonen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

J. Sessink

3 september 2017

Dit is hetzelfde dan dat de slager zijn eigen vlees keurde.

Top