Finance

Tandartsen in gelijk gesteld in hoger beroep in zaak Achmea

Tandartsen hebben juist gedeclareerd en Zilveren Kruis Achmea heeft het imago van zorgverleners in de media onterecht geschaad. Tot dit oordeel komt het Gerechtshof in Arnhem in het hoger beroep van een langlopende zaak van de zorgverzekeraar versus de tandartsen, bijgestaan door de VvAA.

De zorgverzekeraar stelde in 2013 dat een op de zeven tandartsen teveel zou declareren en vorderde per tandarts gemiddeld 4000 euro terug. Maar volgens de VvAA was het voor de tandartsen onvoldoende duidelijk dat een bepaalde behandelcombinatie vóór 8 mei 2013 niet was toegestaan. De rechter oordeelt in hoger beroep dat tandartsen juist hebben gedeclareerd en dat Zilveren Kruis Achmea het imago van zorgverleners in de media onterecht heeft geschaad en duizend tandartsen ten onrechte heeft weggezet als fraudeurs.

Nu is komen vast te staan dat de zorgverzekeraar een grote groep tandartsen ten onrechte publiekelijk beschuldigd heeft van onterechte declaraties, acht de VvAA een publiekelijk excuus op zijn plaats. "Het zou Zilveren Kruis sieren om te erkennen dat de uitspraken onterecht zijn gedaan en dat zij daarmee de beroepsgroep (imago)schade heeft toegebracht", schrijft Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA, vandaag in een brief aan Georgette Fijneman, divisievoorzitter van Zilveren Kruis.

Terugbetalen

De VvAA, die namens zo'n tweehonderd tandartsen een zaak aanspande, pleit bovendien voor het terugbetalen van gevorderde bedragen. Aangeschreven tandartsen werden de afgelopen jaren onder druk gezet de terugvordering te betalen. Veel tandartsen kozen er daardoor voor niet te procederen. Door het geld terug te betalen, voorkomt de zorgverzekeraar volgens Brugman "onnodige procedures die ten koste gaan van de zorg voor patiënten".

Als alternatief voor de terugbetaling aan de tandartsen oppert Brugman de mogelijkheid dat Zilveren Kruis de bedragen aan de patiënten terugbetaalt. Een andere optie is dat het geld ten goede komt aan een organisatie die actief is op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid, zodat het op die wijze ten goede komt aan patiënten.

Maatschappelijke rol

Bovendien stelt Brugman voor om samen met de zorgverzekeraar afspraken te maken. Hij wijst Zilveren Kruis op haar maatschappelijke rol "waar het gaat om het niet schaden en zelfs in stand houden van de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen zorgverleners en patiënten in het algemeen". Hij zegt te verwachten dat de zorgverzekeraar deze rol serieus neemt. "Het betrachten van terughoudendheid in het publiekelijk doen van uitspraken over vermeende onterechte declaraties totdat door de rechter ook daadwerkelijk is vastgesteld dat daarvan sprake is, is daarbij essentieel."

In een reactie schrijft Zilveren Kruis dat naar het oordeel van het hof de verzekeraar de regels weliswaar juist interpreteert, maar dat de tandartsen niet voor alle declaratiecombinaties voldoende op de hoogte konden zijn van deze regels. Volgens het hof zijn de declaraties rechtmatig voor één van de controle-onderdelen en moet de controle worden afgerond. Voor de overige onderwerpen zet Zilveren Kruis de controle voort. De verzekeraar zal de tandartsen individueel informeren over de consequenties van deze uitspraak en het verdere verloop van de materiële controle.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top