Finance

NZa controleert tandartsen met afwijkend declaratiepatroon

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert deze week de administratie van achttien tandartspraktijken. Deze achttien praktijken vallen op omdat hun declaratiepatroon afwijkt van dat van hun collega's.

De NZa bekijkt ter plekke een aantal dossiers om een verklaring te vinden voor de afwijkingen. De controle richt zich op de aanvullende medische anamnese; oftewel de medische voorgeschiedenis van een patiënt. Tandartsen vragen (nieuwe) patiënten vaak om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden kunnen voor een tandarts aanleiding zijn om meer informatie in te winnen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het contact zoeken met de huisarts of het raadplegen van het medicijngebruik.

Als een tandarts deze aanvullende handelingen moet verrichten, dan mag hij hiervoor twintig euro in rekening brengen onder de noemer aanvullende medische anamnese (code C22). De NZa heeft signalen ontvangen dat er tandartsen zijn die deze kosten onterecht in rekening brengen. Daarom heeft de NZa een data-analyse uitgevoerd op alle rekeningen die tandartsen in Nederland verstuurd hebben.

IGZ

De NZa werkt in deze controleweek ook samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De NZa en de IGZ delen informatie om te bepalen of de kwaliteit van de zorg bij deze tandartspraktijken op orde is. De IGZ kan namelijk maatregelen treffen als dat het geval is op basis van Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Tijdens de bezoeken van de NZa aan de achttien tandartspraktijken kan de zorg aan patiënten gewoon doorgaan.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

11 september 2017

Afwijkt van het declaratiepatroon van de collegae.
Naar boven of naar beneden. ?

Top