ACTUEEL

Nieuwe naam onderstreept internationale aspiraties iBMG

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) heeft per 1 september de naam veranderd in Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Met de nieuwe naam wil het voormalige iBMG de sterke verbondenheid benadrukken met de Erasmus Universiteit Rotterdam als geheel, meer in het bijzonder het Erasmus MC. De toevoeging van het woord ‘school’ moet daarnaast duidelijk maken dat onderwijs -naast onderzoek en valorisatie- een belangrijke plaats inneemt.

Internationaal

De keuze voor een Engelstalige naam doet recht aan het steeds sterker wordende internationale karakter van ESHPM. Er zijn wereldwijd immers grote uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg die vragen om adequate oplossingen. Erasmus School of Health Policy & Management zet zich in om door middel van uitstekend onderwijs, wetenschappelijke excellentie en praktische relevantie daar een positieve bijdrage aan te leveren.

ESHPM heeft zich in de afgelopen 35 jaar “met een unieke multidisciplinaire benadering” ontwikkeld van een studieprogramma tot “een relevant en impactvol onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam” in onderwijs, onderzoek en valorisatie op het gebied van beleid en management in de gezondheidszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top