ACTUEEL

RVS benoemt nieuwe directeur

Cathalijne Dortmans treedt aan als directeur/algemeen secretaris van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), per 15 november aanstaande. Zij volgt Luc Donners op, die de functie sinds 1 maart 2016 op interim basis vervulde.

Cathalijne Dortmans is nu nog interim manager bij de Algemene Bestuursdienst, van waaruit zij de functie van lid van het Management Team directie Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van VWS vervult. Eerder was zij onder meer werkzaam als Inhoudelijk secretaris Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs bij het ministerie van OCW en als Statengriffier van de provincie Noord-Brabant. Dortmans heeft Engelse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Politicologie aan de Universiteit Leiden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top