HRM

Pluryn besteedt personeelswerving aan op EU-niveau

Zorgaanbieder Pluryn heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de inhuur van zeshonderd tijdelijke medewerkers op jaarbasis. De organisatie is aanbestedingsplichtig volgens de nieuwe aanbestedingsregels.

Pluryn biedt behandeling en ondersteuning aan jongeren en volwassenen, zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. De zorgaanbieder zoekt tijdelijk personeel voor werkzaamheden in de zorg en in de onderwijstak. Rekening houdend met het uitstroompercentage bij de organisatie (8 procent op een totaal van zevenduizend arbeidskrachten) zoekt Pluryn zeshonderd tijdelijke medewerkers op jaarbasis.

Volgens woordvoerder Marian Draaisma streeft Pluryn naar een gezonde balans tussen vast personeel en een flexibele schil en wil de organisatie anticiperen op de toekomst. "Vooral (persoonlijk) begeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden en pedagogisch medewerkers zijn functies die we veel nodig hebben om onze cliënten sterker in de samenleving te laten zijn." Daarnaast heeft Pluryn opvang nodig bij piekdrukte en ziekte.

In de zoektocht naar tijdelijk personeel wil de zorgaanbieder uitzendbureaus inschakelen en heeft hiertoe een aanbesteding uitgeschreven. Pluryn is aanbestedingsplichtig volgens de gewijzigde Aanbestedingswet. Volgens Paul Oldenburg van Staffing ManagementServices is Pluryn aanbestedingsplichtig omdat het een onderwijstak heeft. Bovendien wil de zorgaanbieder zeshonderd medewerkers werven, waarmee de organisatie boven het bedrag van 209.000 euro gaat uitkomen dat een vereiste is om aan te besteden.

Aanbestedingsplichtig

Pluryn besteedt de inhuur van personeel uit omdat de organisatie daartoe verplicht is, volgens Marian Draaisma. Maar organisaties die aanbestedingsplichtig zijn, hoeven niet per se een aanbesteding uit te schrijven voor diensten buiten de onderwijstak, volgens Paul Oldenburg. Hij oppert dat Pluryn wellicht vrijwillig kiest voor een aanbesteding omdat een uitzendbureau inschakelen een handige manier is om in één klap veel tijdelijke medewerkers te vinden.

De uit 2012 stammende Aanbestedingswet is op EU-niveau aangepast. Het doel van de wet is één interne Europese markt voor overheidsopdrachten en geldt voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Nederlandse bedrijven maken dus kans op buitenlandse opdrachten en andersom. De gewijzigde wet is in juli 2016 ingegaan en geldt voor zorgaanbieders onder voorwaarde dat zij een onderwijstak hebben.

Met de aanbesteding wil Pluryn volgens Draaisma "anticiperen op de toekomstige benodigde bezetting door strategisch recruitment te gaan voeren". Hiervoor zoekt de organisatie uitzendbureaus waarmee kan worden samengewerkt. Hierbij investeert Pluryn liever in een samenwerking met een beperkt aantal uitzendbureaus, dan dat de organisatie met veel verschillende bureaus werkt.

Tekort aan geschikt personeel

Het tekort aan geschikt personeel in de zorg speelt een rol. Pluryn wil de aanbesteding gebruiken om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten vooraf aan de kwaliteitseisen zijn getoetst en tegen acceptabele tarieven worden ingehuurd. De uitzendbureaus moeten gaan helpen "de juiste persoon op de juiste plek te krijgen".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top