HRM

Overheid moet arbeidsgehandicapten aannemen

De overheid wordt verplicht werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen op straffe van een boete. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weten. Het gaat om circa drieduizend banen.

De maatregel is nodig omdat de overheid afspraken uit het sociaal akkoord niet nakomt. Daarin sprak het kabinet met werkgevers en vakbonden af dat er tot 2025 125 duizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar moeten komen, waarvan 25 duizend bij overheidswerkgevers.

Het bedrijfsleven houdt zich wel aan de afspraken, maar de overheid loopt achter. Klijnsma zet daarom de eerder afgesproken quotumregeling in gang, waardoor de overheid gedwongen wordt. Lukt de inhaalslag niet dan volgt er een boete van 5 duizend euro per werkplek.

Teleurgesteld

"Ik ben gewoon teleurgesteld", aldus Klijnsma over het achterblijven van de overheid. "Collega Plasterk (Binnenlandse Zaken) gaat nu een plan van aanpak maken samen met de koepel van alle overheidswerkgevers om ervoor te zorgen dat er als de drommel een inhaalslag komt'', aldus Klijnsma. Binnenlandse Zaken is het 'moederdepartement' van de overheden en de Rijksdienst.

"Ik vind dat alle werkgevers in ons land open moeten staan voor mensen met een beperking. Die horen er gewoon bij", aldus Klijnsma. Volgens haar zijn alle mogelijke voorwaarden gecreëerd om ze een plek te kunnen geven bij de overheden. "Als je dan vervolgens de plek niet maakt, dat kan niet.'' Dat is volgens Klijnsma de reden dat in de ministerraad is besloten om "het quotum aan te zetten". (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top