HRM

Nederland en Duitsland wisselen zorgstagiairs uit

Sinds de start van het project ‘Sorgen Für, Sorgen Dass’ in 2016 hebben 281 Nederlandse studenten stage gelopen bij zorginstellingen in Duitsland. Ook hebben tot nu toe 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland. Daar komen de komende maanden nog 68 stagiairs bij.

Dat meldt kenniscentrum CMO STAMM.

In het project werken de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland samen op het gebied van onderwijs en zorg. Een van de doelstellingen is zo’n 800 zorgstudenten uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland over en weer naar een stageplaats over de grens te begeleiden. Dit moet ook op langere termijn de grensoverschrijdende wederzijdse inzetbaarheid van zorgpersoneel vergroten. 

In Nederland doen 12 zorginstellingen mee aan het project, in Duitsland werken 27 zorgwerkgevers mee. Er gaan aanzienlijk meer Nederlandse studenten naar Duitsland dan andersom. Dit zou onder meer komen doordat bezuinigingen in de zorg in Nederland tot een tekort aan stageplekken hebben geleid.

Grensoverschrijdend

Cees Bijl, gedeputeerde in Drenthe, is blij met het tussentijdse resultaat: "Dit is een mooi voorbeeld van een praktische aanpak van grensoverschrijdende arbeid. Voor de studenten zijn taal, cultuur en regelgeving soms barrières, zij leren hier met onze hulp al vroeg in hun carrière overheen te stappen."

'Sorgen Für, Sorgen Dass' wordt gefinancierd met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken, de Niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top