ACTUEEL

EU komt met nieuwe aanpak antibioticaresistentie

In Parijs is vandaag de Europese Joint Action antibioticaresistentie (EU-JAMRAI) van start gegaan, een initiatief van EU-lidstaten, internationale organisaties, instituten en universiteiten om antibioticaresistentie samen aan te pakken. Doel is om bestaande initiatieven te versterken, maar ook om zelf concrete stappen te zetten om antibioticaresistentie te verminderen.

Door onzorgvuldig gebruik worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking van antibiotica, waardoor patiënten niet meer kunnen worden behandeld. Gevolg is dat ziektes die nu goed te genezen zijn, zoals long- of blaasontsteking, straks weer levensbedreigend kunnen worden. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat dat er wereldwijd jaarlijks zo’n 700 duizend mensen sterven als gevolg van antibioticaresistentie.

Gedrag

EU-JAMRAI wil binnen de Europese Unie gedragsverandering bevorderen op zowel individueel als gemeenschapsniveau. Daarbij maakt het initiatief gebruik van de zogenaamde 'One Health'-aanpak, waarbij preventie en controle van antibioticaresistentie bij mensen, dieren en milieu centraal staan. Ook moet EU-JAMRAI ervoor gaan zorgen dat bestaande internationale en Europese initiatieven op een gecoördineerde wijze worden uitgevoerd.

Er nemen 82 organisaties deel aan de Joint Action, waaronder bijvoorbeeld de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), maar ook vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofessionals en industrie. Deze organisaties zorgen samen met de Europese Commissie voor de financiering. Het totale budget is 7 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen euro afkomstig is van de Europese Commissie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top