Finance

Gesprek Accare en Menzis moet behandelstop voorkomen

Jeugd-ggz-instelling Accare en zorgverzekeraar Menzis zijn deze week versneld in gesprek gegaan over de zorg aan cliënten van 18 jaar en ouder. Accare hoopt dat de gesprekken tot afspraken leiden die voorkomen dat er dit jaar een behandelstop komt voor deze cliëntengroep.

Vorige week maakte Accare bekend dit jaar geen nieuwe cliënten van 18 jaar of ouder meer aan te nemen die verzekerd zijn bij CZ, VGZ of Menzis. Het met de zorgverzekeraars overeengekomen budgetplafond is bereikt. De rest van het jaar ontvangt Accare daarom geen vergoeding meer voor behandelingen van cliënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn.  

Inmiddels is Accare, actief in Noord-Nederland en delen van Overijssel en Flevoland, met Menzis in gesprek gegaan over de kwestie. "We hopen dat we tot afspraken kunnen komen op basis waarvan we ons werk kunnen doen", zegt een woordvoerder van Accare. "Wij kunnen alleen zorg uitvoeren als we daarvoor betaald worden." Beiden vertrouwen erop dat ook in de rest van dit kalenderjaar zorg geboden kan worden aan cliënten van 18 jaar en ouder, aldus de jeugd-ggz-instelling.

Met de andere verzekeraars, CZ en VGZ, is Accare nog niet opnieuw in gesprek gegaan. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top