ACTUEEL

Zorgautoriteit zegt zorgkantoren de wacht aan

De zorgkantoren hebben allemaal plannen ingeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de aanpak van wachtlijsten in de langdurige zorg. Om de wachtlijsten ook daadwerkelijk weg te werken, moeten de zorgkantoren nog wel een tandje bij zetten, schrijft de NZa in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

De langdurige zorg kampt met "onacceptabele wachttijden", stelt de NZa. De zorgkantoren spelen een belangrijke rol in de bemiddeling van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Uit onderzoek van de zorgautoriteit in 2016 is gebleken dat de zorgkantoren nog flink in deze rol kunnen groeien. De NZa heeft de zorgkantoren daarom gevraagd om verbeterplannen voor cliëntondersteuning, informatieverstrekking aan de cliënt en wachtlijstbeheer.

Over de ingediende verbeterplannen is de NZa vooralsnog overwegend positief. Alle zorgkantoren willen vooral intensiever contact hebben met de mensen die wachten op passende langdurige zorg. Dat moet de zichtbaarheid van het zorgkantoor verbeteren en cliënten helpen op het juiste moment bij het zorgkantoor om hulp te vragen. Nu komt het nog vaak voor dat gemeenten en zorgaanbieders eerder contact hebben met mensen die zorg zoeken.

De komende tijd gaat de NZa monitoren hoe de zorgkantoren de verbeterplannen uitvoeren en welke resultaten zij bereiken. Op basis van deze bevindingen kan de NZa desgewenst extra maatregelen nemen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Praktijkmens

20 september 2017

Is dat dezelfde Nza die tot 2015 dezelfde zorgkantoren de opdracht gaf om capaciteit af te bouwen? Gaat het hier om dezelfde aanbieders die daarom jarenlang terughoudend zijn geweest met het bouwen van nieuwe voorzieningen? Hoe snel vergeten wij onze geschiedenis?

Top