HRM

Kabinet trekt in Miljoenennota veel geld uit voor verpleeghuiszorg

Zoals deels vooraf aangekondigd en uitgelekt stelt het demissionaire kabinet in de Miljoenennota een heleboel geld in het vooruitzicht voor de verpleeghuiszorg. Het kabinet trekt in 2018 435 miljoen euro uit en stelt dat op termijn zo'n 2,1 miljard euro extra per jaar in de verpleeghuizen kan worden gestoken.

Het extra geld moet worden gestoken in de grote verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. "Dit bedrag is de eerste stap", schrijft het ministerie van VWS in een persverklaring. "In totaal kan op termijn met zo'n 2,1 miljard euro extra per jaar worden voldaan aan de nieuwe normen voor goede zorg met meer tijd en aandacht en vaste gezichten voor bewoners van verpleeghuizen. Komende jaren komt er stapsgewijs geld bij tot dat niveau structureel is bereikt, omdat er een aantal jaar nodig is om voldoende extra medewerkers aan de slag te laten gaan."

Omdat niet alleen in verpleeghuizen extra medewerkers nodig zijn maar ook in de wijkverpleging, ambulancezorg, intensive care en spoedeisende hulp, zet het kabinet in op extra inspanningen voor de arbeidsmarkt in de zorgsector. Het kabinet stelt hiervoor bij elkaar opgeteld 350 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 2017 tot 2022. Hiermee kan de sector werken aan het beter opleiden van medewerkers, het aantrekken van nieuwe medewerkers en herintreders en het behoud van bestaande medewerkers.

Grote waardering

Brancheorganisatie ActiZ spreekt haar grote waardering uit voor de financiële injectie door het demissionaire kabinet, dat een oplossing moet bieden voor het hardnekkige personeelstekort in de verpleeghuiszorg. "Hiermee heeft het demissionaire kabinet gehoor gegeven aan onze oproep van vorig jaar om blijvend te investeren in de ouderenzorg."

Volgens ActiZ-bestuurslid Jacqueline Joppe zijn de komende jaren, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100 duizend tot 125 duizend extra medewerkers nodig. "Dus ook zij-instromers hebben volop mogelijkheden in de ouderenzorg. Met de extra financiële middelen is er ruimte voor eigentijdse opleidingsroutes op diverse niveaus."

Groei van de zorguitgaven

De Raad van State het kabinet juist. Het bedrag dat de overheid aan zorg uitgeeft, stijgt zo snel dat het andere uitgaven dreigt te verdringen. De Raad van State schrijft dat dinsdag in zijn advies op de Miljoenennota voor volgend jaar. "Zonder verder ingrijpen zal de groei van de zorguitgaven (4,1 procent per jaar) de komende jaren veel hoger zijn dan de voorziene economische groei", waarschuwt het adviesorgaan. Dat heeft onder meer gevolgen voor de koopkracht. Het blijft daarom noodzakelijk de groei van de zorguitgaven goed in de gaten te houden en zo mogelijk te begrenzen.

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland noemt het beheersen van de zorgkosten één van de grote uitdagingen voor het nieuwe kabinet. "De stijging van het eigen risico en de zorgpremie laten zien dat Nederland ook volgend jaar meer geld investeert in de gezondheidszorg. Ook in 2018 stijgen de kosten voor de zorg." Ook in de nieuwe kabinetsperiode zetten zorgverzekeraars zich volgens hem graag in om samen met het kabinet en andere betrokken partijen de kostenstijging te beperken." Skipr/ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top