Tech

Big data-toepassingen in zorg lastig te implementeren

Nederland kent ongekende mogelijkheden om haar sterke positie in big data-onderzoek te verzilveren ter ten behoeve van betere zorg en welzijn en loopt voorop in data-onderzoek. Maar data-toepassingen laten zich nog lastig implementeren in het complexe domein van Life Sciences & Health.

Dit is de conclusie van het rapport 'Think BIG: DATA voor Gezondheid', een inventarisatie onder deskundigen, uitgevoerd door onderzoeker Sandra Migchielsen in opdracht van Commit2Data. Gezondheidszorg en gezondheid zijn "extreem rijk" aan data, met veel mogelijkheden voor data-gedreven sociale en technologische oplossingen voor de groeiende zorgkosten, vergrijzing, welvaartsziekten en chronische aandoeningen.

Experts uit onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg zien de mogelijkheden van data-onderzoek en -technologie op een groot aantal terreinen als: onderzoek (bijvoorbeeld de ontdekking van onbekende genetische of klinische patronen bij patiënten), gezondheid (zoals het dragen van slimme apparaatjes die bewegen leuk maken of een te lage glucose spiegel voorspellen), gezondheidszorg (zoals de inzet van beslissingsondersteuningsinstrumenten die zich baseren op routinegegevens van grote groepen patiënten met bijvoorbeeld urineweginfecties) en bedrijfsvoering in zorg en welzijn (zoals de inzet van online ggz op weg naar ‘zinnige en zuinige’ zorg).

Persoonlijke gezondheid en zorg is een kansrijk domein met inzet van bijvoorbeeld de nieuwste DNA-analysetechnieken om de behandeling van kanker af te stemmen op de individuele patiënt. Onderzoeker Migchielsen concludeert dat de kansen van big data voor de zorg groot zijn, maar dat er nog het nodige moet gebeuren om hier optimaal van te profiteren. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van een technische infrastructuur voor data en services, de behoefte aan experimenteerruimte en nieuwe verdienmodellen, en aan samenwerking en bewustwording.

Aanbevelingen

Migchielsen doet aanbevelingen om de potentie van big data te realiseren in het zorgdomein. Zo adviseert zij betrokkenen om meer financiers te zoeken, aangezien de bereidheid van het veld om financieel te investeren in onderzoek laag is. Verder beveelt ze aan om actief bij te dragen aan cultuurverandering in de (digitale) gezondheidszorg en welzijn, en aan het versnellen van de economische en maatschappelijke kansen van big data door gezamenlijk op te trekken in een programmatische aanpak.

Ook adviseert de onderzoeker om financieringsstromen, programma's en projecten te bundel en stapelen, waaronder Commit2Data4HEALTH. Binnen dit programma slaan partijen de handen ineen om door middel van onderzoek, valorisatie en disseminatie het maximale te halen uit Big Data op het terrein van de Nederlandse topsectoren. Het Commit2Data4HEALTH-programma doet onder meer voorstellen voor toekomstig onderzoek.

Maar er is meer nodig, stelt Migchielsen: namelijk groots, duurzaam en daadkrachtig, optreden. Door gelijkgestemde initiatieven en financiering te stapelen en Commit2Data-activiteiten te integreren in een groter strategisch programma zou Nederland volgens haar zomaar de ‘game changer’ van de digitale gezondheidszorg en welzijn in Europa kunnen worden.

---

Skipr houdt op 14 november samen met Emerce de e-Health Convention 2017, dé gelegenheid om kennis te maken met nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie. Ga voor meer informatie over het event naar e-Health Convention 2017.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Jongejan

25 september 2017

In deze opsomming van de potentie van big-data kom ik geen enkele keer het woord 'privacy' tegen. Tot nu toe is bij veel zorg-ICT-toepassingen zeer slordig omgegaan met privacy-issues. Privacy-problemen nemen alleen maar toe bij koppelingen van medische databases in het kader ban big-data.

Top