ACTUEEL

Huis Convivio blijft onder verscherpt toezicht

De zorg in Huis Convivio in Tilburg voldoet nog niet aan alle eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met name op het gebied van de cliëntdossiers en de vrijheidsbeperking moeten nog verbeteringen plaatsvinden. De inspectie verlengt daarom het verscherpt toezicht bij de zorgaanbieder met twee maanden.

Huis Convivio biedt 24-uurs dementiezorg aan negen cliënten. De inspectie had de zorginstelling op 14 april 2017 voor vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit van zorg is wel verbeterd, maar nog onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen, stelt de inspectie nu vast.

Tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek op 4 augustus 2017 zag de IGZ dat er hard was gewerkt om de verbeteringen te realiseren. Er was nieuw personeel aangenomen. Ook was een nieuw elektronisch cliëntdossier geïntroduceerd.

De cliëntdossiers ware echter nog niet op orde. In deze dossiers stond niet goed beschreven wat de wensen en behoeften van cliënten zijn. En welke zorgverlening met welk doel gegeven moest worden. Daarnaast paste Convivio vrijheidsbeperkende maatregelen nog steeds onzorgvuldig toe. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg waren niet goed geborgd.

Convivio erkent meer tijd nodig te hebben om alle tekortkomingen op te lossen. Om deze reden verlengt de inspectie het verscherpt toezicht voor twee maanden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top