ACTUEEL

NZa: ketenzorg uitbreiden met farmacie en diagnostiek

De integrale bekostiging van ketenzorg voor diabetes en verhoogd risico op hart- en vaatziekten kan onder voorwaarden per 2011 worden uitgebreid met farmacie (exclusief geneesmiddelen) en diagnostiek per 2011. Dit adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Farmacie en diagnostiek

Op grond van analyse concludeert de NZa dat opgenomen kunnen worden in deze ketens per 1 januari 2011 als aan bepaalde voorwaarden is voldaan: onder meer opname in de zorgstandaard voor de betreffende vorm van ketenzorg. En borging van de betaalbaarheid.

Geen hulpmiddelen

Hulpmiddelen worden nog niet opgenomen in deze integrale bekostiging, omdat opname in de zorgstandaard niet tijdig gerealiseerd kan worden, aldus de NZa.

Hart- en COPD-patiënten

Verder adviseert de NZa om integrale bekostiging onder voorwaarden in 2010 in te voeren voor zorg aan patiënten met hartfalen en COPD. Deze moeten dan wel zijn opgenomen in de zorgstandaarden.

Uitstel en evaluatie

De NZa wil de integrale bekostiging voorlopig niet uitbreiden naar andere ziektebeelden. “Uitstel geeft tijd om oplossingen te vinden voor gesignaleerde knelpunten en meer ervaring op te doen met de huidige verandering in de bekostiging en lopende experimenten. De NZa zal dit nauwkeurig evalueren. Zorgaanbieders kunnen wel zelf ketenzorg opzetten voor andere ziektebeelden als zij dit wensen, dit kan via de beleidsregel Innovatie” aldus de NZa.

Thuiszorg

Hoewel de NZa de integrale bekostiging graag wil uitbreiden met verpleging en verzorging in de thuissituatie, moet dit idee de ijskast in. Want door de problematiek van de schotten tussen de AWBZ en de Zorgverzekeringswet is deze uitbreiding nu nog niet mogelijk, aldus de NZa.

Samenwerking zorgaanbieders

Het uitbreiden van de integrale bekostiging van ketenzorg zoals de NZa adviseert, biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om voor patiënten met diabetes en CVR (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) samen te werken met andere zorgaanbieders en deze zorg integraal te declareren. De NZa benadrukt dat dit geen verplichting is, maar een mogelijkheid om samenwerking in de zorg voor deze patiëntengroepen beter te kunnen regelen. Een proactieve zorgverlening, integraal georganiseerd en dicht bij de patiënt leidt tot hogere kwaliteit, stelt de NZa. Daarbij zou effectieve ketenzorg bovendien de druk verminderen op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top