Finance

'Door bevriezing eigen risico voor 39 miljoen meer zorg'

Door het eigen risico volgend jaar niet te verhogen, zullen mensen voor 39 miljoen euro extra zorgkosten maken. Die extra kosten en de weggevallen inkomsten samen tellen op tot 140 miljoen, stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Dat bedrag moet worden opgebracht uit de zorgpremie. Die gaat daarom waarschijnlijk met ongeveer 9 euro omhoog.

Het Rijk betaalt verder extra zorgtoeslag uit om de hogere premie voor lagere inkomens te compenseren. Dat kost de schatkist nog eens 11 miljoen per jaar.

Schippers lichtte maandag haar voorstel toe dat moet beletten dat het eigen risico volgend jaar met 15 euro stijgt. Ze deed dat voorstel op verzoek van de regeringscoalitie in wording, ook al voelde ze er zelf weinig voor. De scheidend minister wijst erop dat ze zich de afgelopen jaren tot het uiterste heeft ingespannen om de zorgkosten te beteugelen, maar dat die weer dreigen op te lopen als het eigen risico wordt bevroren.

Veel andere partijen in de Tweede Kamer vinden het niet erg als mensen een groter beroep doen op de gezondheidszorg als ze minder zelf moeten betalen. Zij zijn juist bang dat mensen nu afzien van zorg die ze nodig hebben omdat ze bang zijn voor de rekening.

Tekorten

De Raad van State wijst in zijn advies erop dat de 140 miljoen extra in de toekomst voor grotere tekorten kan zorgen. Door het eigen risico in 2018 niet te laten stijgen zullen die extra kosten in de jaren steeds terugkomen. Als de Kamer daar niets aan doet, of in de komende jaren het eigen risico wil blijven bevriezen, dan "wordt de opgave tot het beheersen van de zorguitgaven steeds groter en zullen de gevolgen voor de vrij besteedbare inkomens verder toenemen". (ANP)

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

25 september 2017

Het bericht komt nogal vreemd op me over. Aangezien de misgelopen inkomsten van de 15 euro extra apart genoemd worden, lijkt het te suggereren dat een kleine honderdduizend mensen zorg zouden mijden of uitstellen ten gevolge van het eigen risico (wel zorg tot 385 consumeren versus geen zorg consumeren). Let wel, het gaat hier om zorg waar mensen bereid voor zijn om wel 385 euro, maar niet 400 euro te betalen: Geen koffieconsult bij de medisch specialist dus. Het lijkt me niet dat het uitstellen van dergelijke kostbare zorg tot reductie van de totale zorgkosten gaat leiden.

Wulf van Loenen

26 september 2017

Met bevriezing van het eigen risico en de zorgpremie met €9 omhoog doet de schatkist goede zaken. Want dan betalen gezonde mensen zonder zorguitgaven en een blanco eigen risico er aan mee. Solidariteit ten top en daar ben ik voor!

Top