Finance

LUMC voert horizontaal toezicht in

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gaan horizontaal toezicht toepassen om de kwaliteit van de registratie en declaratie van zorg te regelen. Hiertoe hebben zij onlangs een intentieverklaring getekend.

Door horizontaal toezicht in te zetten, worden het LUMC en de zorgverzekeraar samen verantwoordelijk zijn voor een juiste besteding van zorguitgaven. Het LUMC controleert zélf of er juist geregistreerd is, voordat de gegevens naar de verzekeraars gaan. De gegevens worden hierna afgestemd met één verzekeraar – Zorg en Zekerheid – die de andere verzekeraars vertegenwoordigt.

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen. Met horizontaal toezicht krijgt het LUMC meer zekerheid over de juistheid van declaraties en zijn er minder administratieve lasten. Voor Zorg en Zekerheid betekent het minder dure en onnodige herstelkosten die samenhangen met achteraf corrigeren van declaraties. Daarnaast kan de zorgverzekeraar haar verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico.

"Zorg en Zekerheid stimuleert horizontaal toezicht en daarmee het vooraf met elkaar in gesprek gaan over mogelijke risico’s in de registratieprocessen", zegt Hennie Limberger, lid raad van bestuur van Zorg en Zekerheid. "Met het aangaan van de dialoog en transparant zijn naar elkaar werken we aan wederzijds vertrouwen. Dit draagt bij aan een beter inzicht in eventuele risico’s voor beide partijen, waarbij wij gezamenlijk profiteren van meer efficiency. Uiteindelijk kan horizontaal toezicht ook bijdragen aan het nog nauwkeuriger vaststellen van de zorgpremies, omdat er sneller inzicht bestaat in de kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland."

Opmars

Horizontaal toezicht is de afgelopen jaren bezig aan een opmars in de Nederlandse zorg. Zo werd in 2015 bekend dat Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ spelregels gingen opstellen voor deze vorm van toezicht. Sindsdien gaan steeds meer organisaties 'om'. In maart van dit jaar bleek dat de NVZ, de NFU en ZN een landelijk raamwerk hebben ontwikkeld, dat bestaat uit een gezamenlijke visie en implementatiestrategie, evenals een aantal producten ter ondersteuning van de invoering van horizontaal toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top