ACTUEEL

Frion benoemt nieuwe voorzitter rvt

Sjef Czyzewski is op 21 september toegetreden tot de raad van toezicht van Frion. Hij neemt de voorzittersrol over van Ad Akkerman die afscheid neemt vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn.

Czyzewski heeft als ondernemer en bestuurder in de ggz altijd gezocht naar nieuwe wegen die ten goede komen aan mensen die kwetsbaar zijn en het zonder hulp niet redden in onze samenleving, zo schrijft de organisatie op haar website. "Zijn ambitie, visie en gedrevenheid passen bij de ambitie van Frion. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn dan ook verheugd dat Sjef Czyzewski zijn ervaringsrijkdom wil inzetten als voorzitter van de raad van toezicht."

Frion biedt zorg aan verstandelijk gehandicapten in de regio Noordwest-Overijssel. De organisatie heeft als visie dat mensen met een verstandelijke beperking hun eigen leven kunnen leven en mee kunnen blijven doen, ook als de zorgvraag en de wereld om hen heen complexer worden.

152692_170921SjefCzyweskivoorzitterraadvantoezichtFrionVGSpecialist

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top