ACTUEEL

Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie KNMP in

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de nominatie van de apothekerskoepel KNMP voor de Meester Kackadorisprijs 2017 ingetrokken. De kandidatuur was gebaseerd op onterechte gronden, de vereniging biedt dan ook "nederige excuses" aan.

Onlangs maakte de Vereniging tegen de Kwakzalverij bekend dat één van de genomineerden voor de kwakzalversprijs de KNMP was, tot verbazing van de apothekerskoepel. Voorzitter Gerben Klein Nulent schreef vervolgens een brief aan de vereniging, waarin hij opmerkt dat de KNMP is genomineerd "op volledig onterechte gronden". "Van een organisatie als de uwe, die zich erop laat voorstaan zich enkel te baseren op evidence, had ik tenminste enige zorgvuldigheid verwacht in uw naspeuringen."

Wat blijkt: de vereniging verweet de KNMP dat het als één van de eisen aan periodieke herregistratie stelt dat een apotheker alternatieve geneesmiddelen als homeopathie en kruidengeneesmiddelen moet kunnen bereiden. Klein Nulent ontkent dat de KNMP dit als eis stelt en wijst erop dat de passage afkomstig is uit het beoordelingskader Wet BIG, van het CIBG. "U heeft de goede naam van de KNMP met uw publiciteit geschaad. Ik vertrouw er dan ook op dat u een rectificatie plaatst en de KNMP verwijdert uit de lijst genomineerden."

Misser

De Vereniging tegen de Kwakzalverij erkent op de eigen website dat er sprake is van een misser en biedt "nederige excuses" aan. Voor zover bekend is het de tweede keer dat de kwakzalverbestrijders een nominatie voor de Meester Kackadorisprijs intrekken. In 2005 nomineerde de vereniging de vakgroep van de toenmalige Universiteit Maastricht (UM) voor de prijs wegens samenwerking met de Belgische neuropsychiater Michael Maes, die beweerde bijvoorbeeld fibromyalgie en chronischevermoeidheidssyndroom te kunnen behandelen met therapieën als acupunctuur en chelatietherapie. Maes bleek in 2004 al te zijn ontslagen door de UM.

Homeopathie

In de gewraakte passage uit het beoordelingskader Wet BIG staat overigens niet dat het bereiden van alternatieve geneesmiddelen een eis is voor herregistratie. Homeopathie wordt genoemd in het deel van de tekst dat gaat over werkzaamheden "binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker die kunnen meetellen als werkervaring in het kader van herregistratie in het BIG-register". Eén van de voorbeelden is "het bereiden en/of ter handstellen van alternatieve geneesmiddelen (homeopathie en kruidengeneesmiddelen)".

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

29 september 2017

Is er iemand die de Vereniging tegen de Kwakzalverij met haar Meester Kackadorisprijs nog serieus neemt dan?

Top