Tech

Philadelphia en Cisco willen digitalisering versnellen

Philadelphia, een landelijke zorginstelling voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking, en IT-bedrijf Cisco werken samen om digitalisering in de zorg te versnellen. Het doel is een nog betere leefomgeving voor mensen met een beperking en het ontlasten van zorgverleners, zo laat Philadelphia weten.

De kernpunten van de samenwerking zijn het digitaal opleiden van personeel (Philadelphia heeft ruim 6.000 medewerkers), veilig en effectief data in de gehele organisatie verbinden voor meer inzicht en nieuwe toepassingen, innovaties organisatiebreed implementeren en het delen van ervaringen met andere zorginstellingen.

Innovaties moeten op maat ontwikkeld voor de specifieke cliëntgroepen van Philadelphia. Het uitgangspunt daarbij is dat de technologie veilig is, gemakkelijk in gebruik en de huidige zorg ondersteunt en aanvult, aldus de zorgorganisatie.

"De veiligheid, snelheid en schaalbaarheid van onze infrastructuur maakt het mogelijk dat wij klaar zijn voor nieuwe toepassingen van e-health, domotica en zorgverlening op afstand en met digitale hulpmiddelen”, licht Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg, toe. "We gebruiken al veel innovaties om te kijken wat er echt werkt, hoe het cliënten helpt en medewerkers mogelijk ontlast. Daarnaast is het van belang dat de zorgmedewerkers begrijpen  hoe je deze digitale toepassingen optimaal gebruikt. Wij kijken er naar uit dat we samen met Cisco de (digitale) barrières zoveel mogelijk gaan opheffen en zorgmedewerkers ondersteunen in het omarmen van de juiste innovaties."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top