Finance

NZa geeft e-health duwtje in de rug

NZa geeft e-health duwtje in de rug

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een wegwijzer opgesteld die duidelijk welke bekostigingsmogelijkheden er bestaan voor e-health. Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger.

Er kan steeds meer met e-health in de zorg. Als de zorg hierdoor beter, betaalbaarder, makkelijker en toegankelijker wordt is dit wat de NZa betreft een goede zaak. Als voorbeeld noemt de NZa de huisarts die een opname maakt van een huidafwijking bij een patiënt en die via een meekijk-consult voorlegt aan de dermatoloog. Dat scheelt de patiënt een apart bezoek aan het ziekenhuis. Ook denkt de NZa aan games voor logopedie, waarmee kinderen thuis kunnen oefenen.

Binnen de huidige bekostiging kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars al afspraken maken over e-health. Om veldpartijen op deze mogelijkheden te wijzen heeft de NZa de 'Wegwijzer bekostiging e-health' opgesteld. Er zijn al wel mogelijkheden voor e-health in de bekostiging maar deze verschillen per sector.

Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in hun onderhandelingen afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. De publicatie is een eerste stap. De NZa zegt toe te willen naar een bekostiging die e-health faciliteert en stimuleert en belooft daar verdere stappen in te gaan zetten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top