ACTUEEL

Akkoord over nieuw samenwerkingsverband infectiepreventie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), het RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding en de nieuw op te richten kwaliteitskoepel Langdurige Zorg (LZ) gaan samenwerken om de richtlijnen voor infectiepreventie te actualiseren. Minister Schippers (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat er een akkoord is bereikt over dit Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie.

Binnen dit verband nemen de drie partner ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de richtlijnen voor het aan hen gelieerde domein, zo schrijft de minister. Coördinatie tussen de drie is volgens Schippers noodzakelijk om de samenhang tussen de verschillende richtlijnen te borgen.

Nieuwe richtlijnen

Concreet worden de circa 140 richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) geactualiseerd en waar mogelijk samengevoegd door het samenwerkingsverband. De huidige WIP-richtlijnen blijven van kracht tot er geactualiseerde of nieuwe richtlijnen worden vastgesteld. De WIP heeft zijn activiteiten inmiddels wel beëindigd.

De komende maanden worden de hoofdlijnen van het akkoord verder uitgewerkt. "In deze uitwerking zal aandacht worden besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het samenwerkingsverband. Tevens zal de financiering nader worden ingevuld", aldus Schipper.

De minister verwacht dat het samenwerkingsverband begin 2018 van start gaat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top