Tech

Informatieberaad 'kiest' standaard voor digitale uitwisseling

Het Informatieberaad Zorg heeft Cross-enterprise Document Sharing (XDS) bekrachtigd als standaard voor het uitwisselen van beelden en patiëntinformatie tussen ziekenhuizen. Een gedeelde standaard moet de digitale informatieoverdracht in de zorg eenvoudiger, veiliger en sneller maken.

XDS is een blauwdruk voor een gestandaardiseerde infrastructuur. Daardoor kunnen binnen XDS veel bestandsformaten uitwisselen zoals PDF, Word, JPG, HL7-CDA en DICOM. Momenteel wordt XDS vooral gebruikt voor digitale beelduitwisseling, maar in principe kan elk type bestand worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld ontslagbrieven, lab-uitslagen, verslagen of beelden van aanvullende onderzoeken. Zodoende kunnen alle betrokken zorgverleners tijdig, volledig, veilig en uniform geïnformeerd worden.

Netwerken

Mede door de vorming van regionale oncologienetwerken, waarbinnen informatie-uitwisseling een must is, is de afgelopen jaren vooral vanuit de oncologie jaren gehamerd op de noodzaak van een gemeenschappelijke standaard. De keuze voor XDS is dan ook “een zegen voor de oncologie waar state-of-the-art zorg voor patiënten steeds vaker in regionaal verband plaatsvindt”, vindt Hans Nijman, landelijk programmaleider van het Citrien-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’.

Routekaart

Maar ook andere specialismen, zoals cardiologie en acute zorg, gaan van XDS profiteren, verwacht Nijman. In het kader van het Citrien-programma hebben de academische ziekenhuizen een grote push gegeven aan de algemene acceptatie van XDS als standaard voor gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd startte het programma in 2015 met praktische projecten in alle regio’s in Nederland waarbij XDS wordt gebruikt als de standaard voor gegevens uitwisseling. De beste praktijkvoorbeelden worden nu samengebracht met het oog op een routekaart. Het streven is om in 2025 de onderlinge beeld- en gegevensuitwisseling binnen hele tweede en derde lijn in Nederland op basis van de XDS-standaard te laten plaatsvinden. Deze keuze van het Informatieberaad, een overlegorgaan van zorgaanbieders, patiënten en VWS, draagt hier “geweldig aan bij”, aldus Nijman.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top