ACTUEEL

Actieplan casemanagement dementie zet nog geen zoden aan de dijk

Het aantal mensen dat gebruik maakt van casemanagement dementie neemt niet snel genoeg toe. Het actieplan dat dit moest bevorderen heeft nog onvoldoende positieve effecten, concludeert staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). In een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer kondigt hij extra gerichte acties aan.

In december 2016 werd voor het eerst in kaart te brengen hoeveel mensen gebruik maken van casemanagement en hoeveel mensen op de wachtlijst staan. In juli 2017 is een vervolgmeting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het aantal mensen dat casemanagement dementie gebruikt zelfs is afgenomen van ongeveer 83.500 naar zo’n 78.400. Het onderzoek laat verder zien dat de wachtlijst vrijwel stabiel is gebleven, namelijk 1.346 mensen in december 2016 en 1.322 mensen in juli 2017.

Wachtlijsten

De staatssecretaris heeft nu aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de wachtlijsten en wachttijden "goed en structureel in kaart te brengen én de aanpak van de wachtlijsten in de regio's van het signaalteam over te nemen", schrijft hij aan de Kamer. "Met het wegwerken van de wachtlijsten wordt een groep mensen geholpen die al bekend zijn met casemanagement, maar hier geen gebruik van kunnen maken."

Daarnaast vindt Van Rijn dat mensen die wel ondersteuning nodig hebben, maar hier onvoldoende op gewezen worden, beter bereikt moeten worden. "Hier ligt een taak voor gemeenten, (zorg)professionals en de patiëntenorganisatie", stelt Van Rijn.

De staatssecretaris heeft gesproken met de VNG, ActiZ, BTN en Alzheimer Nederland. "Uit deze gesprekken blijkt dat er vanuit de partijen al veel actie is ondernomen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie goed worden geïnformeerd en een passend aanbod krijgen voor ondersteuning en begeleiding (..)Ik vertrouw erop dat deze maatregelen ertoe leiden dat iedereen met dementie wanneer dit nodig is een aanbod van casemanagement krijgt. In 2018 zal Alzheimer Nederland opnieuw een dementiemonitor uitvoeren, waarin dit gemeten zal worden."

Zorgverzekeraar

De verantwoordelijkheid om dementiezorg te organiseren ligt ook bij zorgverzekeraars, stelt Van Rijn. De zorgverzekeraars hebben voor de zomer al aan de staatssecretaris toegelicht hoe zij hieraan invulling geven. In het najaar zal Zorgverzekeraars Nederland de afspraken ook voor een groter publiek bekend maken. In ieder geval is afgesproken dat verzekeraars dementiezorg voor 2018 inkopen conform de kwaliteitsnormen uit de Zorgstandaard Dementie.

"Om de vinger aan de pols te houden, zal de NZa al tijdens het contracteerproces kijken hoe de inkoop verloopt en of deze voldoet aan de afspraken. Vervolgens zal de NZa ook dit jaar casemanagement als specifiek thema opnemen in de contracteringsmonitor wijkverpleging. De resultaten van deze monitor zullen in het voorjaar van 2018 inzicht geven over wat de afspraken tussen zorgverzekeraars hebben betekend voor het inkoopproces", aldus Van Rijn.


2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ouderenpraktijk Amsterdam

8 oktober 2017

Voor goed leven met dementie is juist in begin van proces van dementie begeleiding gewenst. Begeleiding voor coaching en psychologische aspecten en nog niet zozeer zorgcoordinatie. Deze rol kan de casemanager prima pakken, maar ze krijgen er in veel regio's niet meer de ruimte voor.
Annetje Bootsma, spec. Ouderengeneeskunde en arts psychogeriatrie

gert van dooren

10 oktober 2017

Voor het goed positioneren van het casemanagement dementie is een onafhankelijk netwerk nodig. De huidige dementieketens zijn in de beste gevallen suboptimaal. Een casemanager dementie kan alleen goed functioneren als deze in het netwerk en/of de keten stevig gepositioneerd is, de huisarts als bondgenoot heeft, deskundig is en kan beslissen over waar pasende hulpverlening aan client en mantelzorg over de domeinen (Wim,vzw en wlz) ingezet kan worden. De v&v organisaties mogen verbeteren middels het kwaliteitskader voor nog geen 15 % van de mensen met dementie. Creƫer competentie uitvoerende netwerken om samenhang aan te brengen in een versnipperd veld wat niet toegerust en ingericht is op de uitdaging hulp te verlenen aan een groeiende groep dementerenden en hun naasten in de komende decennia.

Gert van Dooren

Top