ACTUEEL

Regio's experimenteren met nieuwe werkwijze zorg ziek kind thuis

In acht Nederlandse regio’s gaan ziekenhuizen, netwerken integrale kindzorg en kinderthuiszorgorganisaties werken volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Het MKS draait om een nieuwe manier van indiceren en organiseren van zorg en ondersteuning aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Doel is om de overdracht - en daarmee de zorg - voor kinderen buiten het ziekenhuis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Uitgangspunt is dat zieke kinderen sneller van het ziekenhuis naar huis kunnen, de zorg thuis aansluit op zorg in het ziekenhuis en ouders de juiste ondersteuning bij de zorg voor hun kind. Typerend voor het MKS is de integrale aanpak en de centrale plek die kind en gezin innemen.  Zodra een kind het ziekenhuis binnenkomt, wordt meteen nagedacht over de zorg die eventueel daarbuiten nodig is. Daarbij wordt de hulpbehoefte in kaart gebracht, gekeken naar wet- en regelgeving en een zorgplan opgesteld waarin alle zorg voor het kind en het gezin beschreven staat.

In de oude situatie gingen ouders nog regelmatig naar huis met een telefoonnummer voor "als er wat is", zegt MKS Programmaleider Hadewych Cliteur. "Voor een kind dat meer complexe zorg nodig heeft, kan dat bij de ouders veel stress en onzekerheid opleveren. Dan hoort zorg en ondersteuning aan te sluiten bij de totale gezinssituatie. Goede begeleiding en instructie is noodzakelijk. Daar hebben ouders recht op. Ouders hebben hiervoor inmiddels het initiatief genomen tot een project ouder- en kindeducatie dat het Emma Kinderziekenhuis-AMC uitvoert."

Experiment

Acht regio’s gaan experimenteren met werken volgens de MKS-systematiek. Op basis van de ervaringen in deze regio’s wordt gekeken naar landelijke implementatie. "De eerste stappen zijn gezet," zegt Cliteur. "Steeds meer ziekenhuizen en organisaties omarmen het MKS. De kwaliteit van zorg aan zieke kinderen krijgt zo een stevige impuls."

Het MKS is ontwikkeld door Stichting Kind&Ziekenhuis, V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting PAL kinderpalliatieve expertise, Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT), Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA). Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) financiert het programma.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top