Tech

Huisartsen laaiend over 'aftapwet'

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) keert zich tegen invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Volgens de LHV vormen de ruimere mogelijkheden om digitale informatie te verzamelen een onaanvaardbare inbreuk op het medisch beroepsgeheim.

In de memorie van toelichting op de wet staat expliciet vermeld dat artsen zich, in tegenstelling tot advocaten, niet kunnen beroepen op een verschoningsrecht. Er is dus bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten via telefoon, internet en e-mail geen uitzondering te maken, concludeert de LHV. Dit betekent onder meer dat versleutelde informatie mag worden ‘ontsleuteld’. Ook mogen via de zogenaamde ‘sleepnetmethode’ gegevens ongericht worden verzameld, dus ook uit informatiesystemen in de zorg.

Angst

De LHV is fel tegen deze uitbreiding van bevoegdheden. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn of haar dossier kunnen kijken.

De LHV is ontstemd dat de Tweede Kamer tijdens een consultatieronde geen partijen uit de zorg heeft gehoord. De LHV wil nu – bij voorkeur samen met de KNMG en andere organisaties in de zorg – kijken of het mogelijk is om in het implementatietraject de risico’s voor het medisch beroepsgeheim te beperken.

Referendum

Op de Wiv is veel commentaar gekomen, tijdens het wetgevingstraject en ook sinds de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Een aantal organisaties – waaronder de verenigingen van journalisten en van strafrechtadvocaten en verschillende privacy-organisaties – heeft aangekondigd een rechtszaak te willen voeren. Daarnaast loopt er op dit moment een handtekeningenactie voor het aanvragen van een referendum. Als er voor medio oktober 300.000 geldige ondertekeningen zijn ontvangen door de Kiesraad, komt er een raadgevend referendum.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top