ACTUEEL

OR Treant ziet af van gang naar Ondernemingskamer

De Ondernemingsraad van de ziekenhuistak van Treant Zorggroep ziet af van het voornemen om het beoogde nieuwe bestuursmodel door de Ondernemingskamer te laten toetsen. Volgens de OR is de raad van toezicht aan de belangrijkste bezwaren tegemoet gekomen.

Steen des aanstoots voor de OR was de benoeming van twee medisch specialisten uit het eigen ziekenhuis. Zij moeten op parttime basis één bestuurszetel binnen de driehoofdige raad van bestuur gaan bekleden. Volgens de OR ligt bij deze oplossing mogelijke belangenverstrengeling op de loer, aangezien de introductie van het nieuwe bestuursmodel ten dele samen valt met de integratie van één ziekenhuisbreed medisch specialistisch bedrijf.

Daarbij voelde de OR zich niet serieus genomen in haar verzoek om informatie, nadat het bestuursmodel in april 2017 ter advies kreeg voorgelegd. De OR zegt nu dat zijn “voorbehouden in voldoende mate beantwoord” zijn. Daarmee is er verder geen grond meer voor juridische stappen.

Gesprek

De zitting stond voor 12 oktober op de rol. Ondanks dit voornemen zijn de raad van toezicht en de OR in gesprek gebleven over het bestuursmodel. Dit heeft geleid tot een aantal, door de OR noodzakelijk geachte, aanpassingen. Allereerst zal mogelijke belangenverstrengeling een punt van aandacht zijn tijdens de periodieke formele beoordeling van de arts-bestuurders. Daarnaast blijft de OR met de raad van toezicht in gesprek over enkele nog nader in te vullen randvoorwaarden.

OR-voorzitter Cobie Kila erkent dat de dreigende gang naar de Ondernemingskamer een wissel hebben getrokken op de verhoudingen binnen het ziekenhuis, maar spreekt van een noodzakelijke stap. “Zo wil je eigenlijk niet met elkaar omgaan, maar als je telkens geen of onvoldoende informatie krijgt, moet je wat doen. We hebben het wel over een nieuw bestuursmodel en dat gaat heel het ziekenhuis aan.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top