Finance

'Koopkracht ouderenzorg stijgt, die van ggz daalt'

Organisaties in de ouderenzorg verwachten de komende tijd een verbetering van hun financiële positie. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de ziekenhuizen daarentegen zien het minder rooskleurig in. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van Fizi, het netwerk van zorgfinancials.

De ouderenzorg zag in de Troonrede de blijvende en de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor 2018 met zo’n half miljard euro verhoogd, na toezeggingen door het demissionaire kabinet.

Ziekenhuizen en de ggz verwachten dat hun resultaat de komende periode zal dalen, ondanks de economische groei en het overschot op de overheidsbegroting. In deze twee sectoren verwachten veel financials dat de tarieven omlaag zullen gaan, terwijl de zwaarte van de te leveren zorg toe zal nemen.

Opleidingsniveau

De verwachte verzwaring van de zorg heeft zijn uitwerking op het benodigde opleidingsniveau binnen zorginstellingen. Het daadwerkelijke opleidingsniveau blijft in alle sectoren achter bij het benodigde niveau. Echter, in de VVT en gehandicaptenzorg verwacht 40 procent van de financials dat zij dit niveau zal stijgen. In de ggz en ziekenhuizen heeft maar 20 procent van de respondenten deze verwachting. De arbeidsmarkt zal dus niet aan de veranderde eisen van zorginstellingen kunnen voldoen, luidt de conclusie uit de Zorgthermometer.

"De uitdagingen voor de GGZ en de ZH/RC zijn groot", zegt Ellen Kalkhoven, voorzitter van Fizi. "Lagere tarieven terwijl de zorgzwaarte toeneemt. Dit kan de marges verder onder druk zetten. Daarnaast baart mij de discrepantie tussen benodigd en beschikbaar personeel zorgen. Dit moet hoog op de agenda van het nieuwe kabinet komen te staan, alleen additionele financiële middelen is niet de oplossing."

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in september 2017, hebben 131 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top