Finance

Twentse aanpak leidt tot 70 procent minder pgb's

In Twentse gemeenten is het aantal persoonsgebonden budgetten met 70 procent afgenomen. Het is een bijkomend effect van de aanpak van fraude bij beschermd wonen. Veel pgb-houders bleken beter af te zijn met zorg in natura in plaats van een pgb, dat hen kwetsbaar maakte voor malafide zorgaanbieders. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

De gemeenten in Twente kregen signalen van ronselen van pgb-houders door foute aanbieders. Sinds 2015 gaat Twente daarom uit van 'geen pgb, tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden'. Samen net zorgpartijen is een kwaliteitskader samengesteld, zodat zij zorg in natura in plaats van via pgb's konden aanbieden. De gemeente heeft in de afweging het laatste woord.

Als gevolg van de Twentse aanpak ging het aantal pgb's in Enschede van 400 pgb’s in 2015 naar minder dan 100 halverwege 2017. Almelo ging van 150 pgb's in 2015 naar minder dan 50 halverwege 2017. In twee jaar tijd werden dus 400 minder pgb's verstrekt: een daling van 70 procent.

Een aantal aanbieders is failliet gegaan, omdat zij zorggeld niet voor zorgdoeleinden gebruikten. Ook zijn al enkele bedrijven uitgesloten, aldus Binnenlands Bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top