Tech

Online 'marktplaats' verdeelt IC-bedden in Rijnmondregio

De afdelingen Intensive Care (IC) van de tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond kunnen hun beddencapaciteit sinds kort veel efficiënter verdelen dankzij een app op de mobiele telefoon. Hiermee kan een intensivist in één oogopslag en realtime zien waar in de regio nog bedden beschikbaar zijn en welk type bedden.

Intensivist Michael Frank van het Albert Schweitzer ziekenhuis: "Dit middel helpt ons heel concreet om vorm te geven aan onze samenwerking binnen 'IC Rijnmond'." Dit cluster van tien IC’s in de Rotterdamse regio werd opgericht in mei 2016, met als doel om IC-bedden optimaal te benutten. In de praktijk betekent het dat de best toegeruste ziekenhuizen de meest complexe en ernstig zieke patiënten behandelen en verplegen, terwijl minder complexe patiënten vanuit bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis kunnen worden overgebracht naar een IC met een minder uitgebreid voorzieningenniveau.

"De werkwijze brengt met zich mee dat we vaker dan voorheen onderling ‘schuiven’ met patiënten", licht Frank toe. "Op papier klopt dat systeem, in de praktijk is het lastiger om te beslissen welke patiënt we waar onderbrengen." Met de app, ontwikkeld door MDLinking.com, kan een intensivist meteen zien waar een patiënt terechtkan die hij graag wil overplaatsen, bijvoorbeeld omdat het bed nodig is voor een complexere patiënt.

Marktplaats

Frank: "We zien nu op onze mobiele telefoon meteen hoeveel bedden er bij anderen vrij zijn, welk type en niveau zorg daar geboden kan worden en met wie je contact kunt leggen. Dat is snel en direct. Je kan ook via een beveiligde ‘box’ de patiënt bespreken met je collega-intensivist. In feite is het onze kleine 'marktplaats' voor IC-bedden. Daarnaast helpt het middel ons om snel kennis uit te wisselen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top