ACTUEEL

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn landelijk uitgerold

Na een pilot in de regio Haaglanden krijgt het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn nu landelijk gevolg. In het register kunnen zorgorganisaties melding maken van medewerkers die zich ernstig hebben misdragen. Andere zorgorganisaties kunnen het register raadplegen. Zo moet voorkomen worden dat mensen die bij de ene organisatie over de schreef gaan snel weer elders aan de slag kunnen.

De pilot in de regio Haaglanden die in 2014 startte, leidde in twee jaar tot de invoering van het register bij een derde van de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Reden voor de werkgevers om het Waarschuwingsregister landelijk uit te rollen. RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, organiseert de uitrol.

"Iedereen heeft recht op een veilige zorgrelatie", zegt Jelle Boonstra, directeur van RegioPlus. "Mensen in de sector Zorg en Welzijn werken met hart en ziel voor hun cliënten. Maar er is helaas ook een klein aantal dat misbruik maakt van kwetsbare mensen. Deze kwaadwillenden willen we uit de sector bannen. Het is nu nog relatief makkelijk voor een dader om van de ene organisatie bij de andere organisatie te gaan werken, zelfs als er aangifte tegen iemand is gedaan. Meedoen met het Waarschuwingsregister maakt daar een einde aan."

Beveiligd

Het Waarschuwingsregister is een beveiligde online applicatie die voor bevoegde personen van deelnemende organisaties in te zien is. Volgens een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol kunnen zij zelf personen die over de schreef gegaan zijn toevoegen aan het register. Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn alle gegevens versleuteld opgeslagen en alle privacyregels zorgvuldig geborgd. Op dit moment kunnen alle organisaties in de VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg aan het register deelnemen. Ook vrijwilligers en uitzendkrachten kunnen in het Waarschuwingsregister worden opgenomen.

Vergewisplicht

Invoering van het Waarschuwingsregister komt niet uit de lucht vallen. Sinds 2016 hebben zorgorganisaties vergewisplicht. Zij zijn verplicht onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van hun toekomstig personeel. Dat kan door referenties na te gaan, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen of een check bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te doen, en nu dus ook door het Waarschuwingsregister te raadplegen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top