ACTUEEL

'Ziekenhuisfusies doen patiëntwaardering dalen'

'Ziekenhuisfusies doen patiëntwaardering dalen'

Patiënten geven ziekenhuizen na een fusie een rapportcijfer dat een half punt lager ligt dan er voor. Ook ligt de waardering van kleine ziekenhuizen bijna een half punt hoger dan van grote ziekenhuizen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80 duizend ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H Consulting & Interim.

Uit de analyse blijkt verder dat gespecialiseerde instellingen over het algemeen beter presteren dan algemene ziekenhuizen. Ondanks de verschillen in waardering blijken Nederlandse patiënten met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 over het algemeen zeer tevreden over medisch specialistische zorg. Met een 8,8 zitten zelfstandige behandelcentra en categorale ziekenhuizen (8,5) boven of op dit gemiddeld. Academische ziekenhuizen (7,7) en algemene ziekenhuizen (8,2) scoren respectievelijk een 7,7 en 8,2.

ZBC’s scoren hoog op de accommodatie, de voorzieningen en de omgeving. Maar ook op het maken van afspraken: het verloop van het proces en het nakomen van afspraken. Zelfstandige behandelcentra richten zich uitsluitend op planbare zorg als orthopedie, dermatologie en oogheelkunde. Algemene ziekenhuizen scoren volgens patiënten op de meeste indicatoren net iets beter dan de topklinische ziekenhuizen. Academische ziekenhuizen worden door patiënten het minst positief beoordeeld. Het laagst scoort de accommodatie, maar ook op behandeling, omgang met medewerkers en het maken van afspraken worden UMC’s beneden gemiddeld beoordeeld.

Complexere zorgvraag

Volgens de patiënt zijn de kleinere ziekenhuizen beter in het maken en nakomen van afspraken, het voorzien van duidelijke en voldoende informatie en ook het luisteren en reageren op vragen en verzoeken. De onderzoekers merken wel op dat topklinische en academische ziekenhuizen patiënten met een complexere zorgvraag en hogere zorgzwaarte behandelen, waardoor ze kritischer kunnen zijn. Daarnaast geven relatief minder patiënten de UMC’s een waardering, waardoor de meer kritische patiënten mogelijk de boventoon voeren.

'Opvallend'

De waardering van kleine ziekenhuizen ligt met een 8,4 bijna een half punt hoger dan grote ziekenhuizen (8,0). IG&H noemt dit in het licht van de voortdurende fusietrend opvallend. Uit de waarderingen blijkt juist dat na een fusie van twee ziekenhuizen het rapportcijfer daalt. Van de in 2015 gefuseerde ziekenhuizen is dit in anderhalf jaar na de fusie afgenomen van 8,1 naar 7,8. “Patiënten willen graag kleinschalige zorg dichtbij huis”, aldus Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. “Wij zien nog te vaak dat het bij fusies gaat om wat voor de ziekenhuizen goed is, maar dat niet of nauwelijks wordt gekeken naar wat goed is voor de patiënt.”

Patiënten blijken in fusieziekenhuizen vooral op logistiek gebied extra problemen te ervaren, zoals bij het maken van afspraken en het vinden van de locatie. Het rapportcijfer voor het afsprakenproces en informatievoorziening ligt bij deze fusieziekenhuizen dan ook lager. Volgens de onderzoekers leiden integratieperikelen mogelijk tot een tijdelijke daling van de waardering. Dit betekent nog niet dat fusies op de lange termijn nadelig zijn voor de patiënt. De onderzoekers stellen dat de waardering op langere termijn geleidelijk weer kan toenemen.

Open kaart

Voor het onderzoek werden 80.000 waarderingen geanalyseerd. Zij maken onderdeel uit van een totaal aan 500.000 patiëntwaarderingen op ZorgkaartNederland. “Deze data hebben een absolute meerwaarde voor zorginstellingen bij het verbeteren van de patiëntenzorg”, aldus Veldman. “Helaas zeggen deze cijfers weinig over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ziekenhuizen en artsen moeten daarom hun eigen kwaliteitsgegevens openbaar maken zodat de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk kan worden verbeterd. Door alle kwaliteitsgegeven openbaar te maken, kunnen patiënten zien hoe goed een ziekenhuis echt is.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top