ACTUEEL

Zilveren Kruis onderzoekt zorgfraude wijkverpleging

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat 86 gevallen van mogelijke fraude in de wijkverpleging onderzoeken. Het vermoeden is dat de omvang van declaratiefraude dubbel zo groot is als eerst werd gedacht. De bedrag aan onterecht uitbetaalde declaraties wordt geschat op 50 miljoen euro.

De zorgverzekeraar reageert op berichtgeving in de Telegraaf. Inmiddels is in twaalf gevallen aangifte gedaan. Daarbij gaat het om declaraties voor werkzaamheden die nooit zijn verricht. Het komt ook voor dat zorgaanbieders meer uren rekenen dan ze echt aan hun taken kwijt zijn, stelt Zilveren Kruis. Daarnaast wordt zorg gedeclareerd die niet voor vergoeding in aanmerking komt. Op jaarbasis geeft Zilveren Kruis tussen 900 en 950 miljoen euro uit aan wijkverpleging.

Structurele fraude

De fraude is hoger dan vorig jaar en komt in de wijkverpleging meer voor dan in andere zorgsectoren. Dat heeft er mee te maken dat die zorg pas 2 jaar wordt vergoed en er veel nieuwe en kleine aanbieders op de markt zijn. Bovendien is declareren ingewikkeld. Soms moet dat bij de gemeente, soms bij verzekering of zorgkantoor. Dat kan onbedoelde slordigheden in de hand werken, maar in de zaken waarin aangifte is gedaan is waarschijnlijk sprake van structurele fraude, zegt Zilveren Kruis.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

18 oktober 2017

Er moet inderdaad bij 3 verschillende bureaucratieën gedeclareerd worden. Dit leidt tot kafka achtige toestanden. De gemeente heeft geen inzicht in wat de verzekeraar voor declaraties binnen krijgt en het CIZ weet dat ook niet en vice versa. Dát geeft heel veel administratieve rompslomp , kosten en is daarmee fraude gevoelig......

Wulf van Loenen

18 oktober 2017

Mee eens. Dat heb je ervan als de politiek teveel bureaucratieën wil. Misschien te overzichtelijk voor hoog opgeleiden, maar als we het allemaal eens in een bureaucratie plaatsen?

Top