ACTUEEL

RVZ: ‘Farmacie moet beter op publiek belang letten’

De farmaceutische industrie moet een betere balans aanbrengen tussen het eigen bedrijfsbelang en de publieke volksgezondheidsbelangen. Ook moet de farmaceutische industrie zich onthouden van ongewenste beïnvloeding van artsen, patiënten en het algemene publiek. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

Kosteneffectieve geneesmiddelen

De RVZ onderkent dat winst noodzakelijk is voor een gezonde industrie en voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Die ontwikkeling moet echter vooral gericht zijn op kosteneffectieve geneesmiddelen die een duidelijke meerwaarde hebben, en niet op middelen die weinig meerwaarde hebben, maar wel tot meer kosten leiden.

Onafhankelijke na- en bijscholing

Om het publieke belang beter te waarborgen pleit de RVZ voor een van de farmaceutische industrie onafhankelijke bij- en nascholing voor huisartsen en specialisten. Rechtstreekse betalingen zijn ongewenst, vindt de RVZ. De RVZ vindt het ook belangrijk dat er meer onafhankelijke studies worden uitgevoerd naar de effecten van op de markt zijnde geneesmiddelen, het zogenaamde fase 4 onderzoek. De RVZ adviseert daarnaast om nieuwe geneesmiddelen tijdelijk te vergoeden. Vuistregel zou daarbij moeten zijn: geen effect, dan geen verdere vergoeding. Download hier het RVZ-rapport Farmaceutische industrie en geneesmiddelengebruik.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top