Finance

Jeugdzorgaanbieders Alkmaar: we blijven in gesprek

Een groep jeugdzorgaanbieders trekt aan de bel over de nieuwe aanbesteding van jeugdzorg in de regio Alkmaar. Zij vinden de tarieven die de zeven gemeenten in de regio bieden te laag en vrezen dat met name de specialistische jeugdhulp onder druk komt te staan.

Het gaat om Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel). De organisaties stellen in een verklaring dat de gemeenten de tarieven eenzijdig hebben verlaagd, soms met 29 procent. De tarieven liggen onder de kostprijs en onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Als de negen organisaties zich terugtrekken uit de regio, kan dat een flink deel van met name specialistische zorg wegvallen, erkennen de jeugdhulpverleners. Werken onder de kostprijs is volgend hen niet de oplossing en leidt tot structurele tekorten en mogelijk zelfs faillissement.

De besturen van de organisaties vragen de gemeenten om het gesprek te openen, en een oplossing te zoeken voor alle kinderen, jeugdigen en hun ouders die specialistische jeugdzorg nodig hebben. "Iedereen heeft immers recht op goede zorg en dat komt met de huidige gang van zaken zwaar onder druk te staan", stellen zij.

De afgelopen tijd is er op meer plekken in het land verzet ontstaan tegen de tarieven voor jeugdhulp, onder meer in Dordrecht. In een blog op Skipr waarschuwde ook Veronique Esman, directeur van brancheorganisatie GGZ Nederland voor kaalslag in de gespecialiseerde jeugdhulp.

---

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de jeugdzorgaanbieders zich reeds hebben teruggetrokken uit de aanbesteding. Een woordvoerder heeft laten weten dat dit niet het geval is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top