ACTUEEL

Samenwerking rondom pijnpatiënten Midden-Kennemerland

Zorgorganisatie Heliomare, het Rode Kruis Ziekenhuis, huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en de patiëntenvereniging 'Pijnpatiënten naar 1 stem' gaan intensiever samenwerken rondom patiënten met chronische pijn. Hiertoe tekenden zij deze week een intentieverklaring.

Met de samenwerking willen de partijen de zorg zo inrichten dat de patiënt op het juiste moment bij de juiste hulpverlener terecht komt. Dit willen zij doen volgens het principe stepped-care: hoe complexer het gezondheidsprobleem, hoe hoger op de trap de hulpverlening moet plaatsvinden, en andersom.

Nadat een huisarts bij mensen met (dreigende) chronische pijn een risico-inschatting heeft gemaakt, wordt deze in de toekomst eventueel verwezen naar de triagepoli van het RKZ. Vervolgens wordt een keuze gemaakt voor een vervolgbehandeling. Daarbij worden afspraken gemaakt door de eerste- tweede- en derdelijns zorgverleners over de te leveren zorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

23 oktober 2017

Mooi gezamenlijk initiatief waar de patiënt weer eens echt centraal staat.

Hartman

26 oktober 2017

Geldt dat ook voor verkeers-/whiplashslachtoffers met chronische pijn (cervicale migraine / fibromyalgie) a.g.v. licht trauma capitis waarbij volgens de Richtlijn Forensische Neurologie 6 maanden na datum ongeval "geen 'substraat' voor aanhoudende klachten" wordt gevonden? Waarna klachten verder worden 'verpsychologiseerd' door de dienstdoende (revalidatie)psychologen? Zoals 'conversie' en 'somatisatie' terwijl verder onderzoek naar mogelijk traumatisch hersenfunctiestoornissen (o.a. NPO) nog zou moeten plaatsvinden? Deze subgroep van chronische pijnpatienten zou dan wederom niet centraal staan.

Top