HRM

Personeel Treant verzamelt handtekeningen tegen actievoerder

Personeel van de Treant Zorggroep in Hoogeveen heeft handtekeningen ingezameld tegen actievoerder Frits Kappers. Ze willen dat hij stopt met zijn strijd tegen de fusie van de ziekenhuizen Bethesda Hoogeveen, Scheper Emmen en Refaja Stadskanaal. Dat meldt het Dagblad van het Noorden (DvhN).

De initiatiefnemers schrijven Kappers dat zijn zorgen om het ziekenhuis Bethesda voor hen ook "invoelbaar" zijn, maar dat zijn "negatieve uitlatingen en publicaties voor angst zorgen". Hiermee doelen zij - onder meer - op reacties op de website van Uitkijkpunt Bethesda, de actiegroep van Kappers. Daarin werd opgeroepen om "volk van Treant maar preventief op te ruimen", zo schrijft DvhN.

Inmiddels zouden tweehonderdvijftig Treant-medewerkers de oproep aan Kappers hebben ondertekend. In een eerste reactie zegt hij niet van plan te zijn met zijn acties te stoppen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerard Booij

20 oktober 2017

Ik denk dat er slechts 1 oplossing bestaat voor het laten wederkeren van rust in het Hoogeveense.
Die oplossing is naar mijn mening het door Treant aangeven waar men naar toe wil.
Het ontbreken van een duidelijke visie of althans het openbaren daarvan is de oorzaak van alle onrust.
Het niet willen openbaren van die visie maakt zorgvragers in Hoogeveen argwanend.
Op gestelde redelijke vragen geeft Treant geen antwoord.
Op o.a. mijn simpele vraag, voor welke specialisten/specialismen vanuit Hoogeveen gereisd moet worden, weigert men een antwoord te geven.
Laat Treant duidelijk kenbaar maken voor welke specialisten/specialismen naar Emmen of Stadskanaal gereisd moet worden.
Dat lijkt me toch niet teveel gevraagd?
Dan kunnen de Hoogeveense zorgvragers zelf, b.v. aan de hand van de overheidssite https://www.kiesbeter.nl/ bepalen of men al of niet in Emmen of Stadskanaal behandeld wil worden of dat er mogelijk een beter bereikbaar alternatief bestaat.
Mijn oproep aan Treant luidt dan ook: Geef klaarheid.
Treant’s leus: “Dichtbij als het kan, verder weg als het moet” wordt niet geaccepteerd als de noodzaak voor “verder weg” niet goed wordt onderbouwd.
Bovendien moet Treant accepteren dat de Hoogeveense zorgvragers zich niet als makke schapen naar “Treant’s verder weg” laten voeren maar ook zouden kunnen kiezen voor een “ander verder weg” maar wel dichterbij dan “Treant’s verder weg.”

Zolang Treant geen openheid van zaken geeft zal de onrust In Hoogeveen blijven bestaan.

Top