ACTUEEL

Medicijnkosten stijgen 130 miljoen door btw-verhoging

De verhoging van de btw van 6 procent naar 9 procent, aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord, geldt ook voor geneesmiddelen. Dat betekent dat de jaarlijkse uitgaven aan medicijnen zullen stijgen met 130 miljoen euro.

Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) deze week in het Parmaceutisch Weekblad.

Btw-plichtig

De rekensom is simpel. Apotheken hebben in 2016 voor 4,3 miljard euro aan medicijnen en farmaceutische zorg die binnen de zorgverzekeringen valt geleverd. Dit bedrag is exclusief btw. Apotheken zijn btw-plichtig en hebben in 2016 zo’n 260 miljoen euro moeten doorberekenen aan de zorgverzekeraars. Dat is op basis van het lage btw-tarief van 6 procent. Als dat 9 procent was, dan hadden de zorgverzekeraars 390 miljoen gefactureerd gekregen.

Buiten pakket

Maar de btw-verhoging heeft ook gevolgen voor medicijnen die buiten de pakketten van de zorgverzekeraars vallen. Volgens de SFK gaat het jaarlijks om 600 miljoen aan middelen. Btw-verhoging daarvan leidt tot 18 miljoen aan meerkosten.

Ziekenhuizen

Als de overheid dit niet financiert, dan zal die btw-verhoging leiden tot een stijging van de zorgpremies, zo voorspelt de SFK. Dat betekent jaarlijks een tientje meer per verzekerde.


Niet alleen de zorgconsument zal de dupe zijn van de btw-verhoging, maar ook de ziekenhuizen. Die zijn niet btw-plichtig over hun zorgtarieven. Maar zij hebben wel te maken met inkoopkosten van dure geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegepast en zijn overgeheveld naar hun budgetten. Ziekenhuizen mogen de btw over inkoop niet doorberekenen en zullen dit zelf moeten vergoeden. Het zou gaan om een budgetstijging van 3 procent. Mogelijk wordt die verwerkt in de ziekenhuistarieven.

Besparing

Enigszins matigend op deze kostenstijgingen moeten andere plannen uit het regeerakkoord - om totale kosten voor medicijnen en hulpmiddelen te beteugelen - uitwerken. Een besparing van 460 miljoen euro per jaar moet worden gerealiseerd door scherper inkopen, overheveling van medicijnen naar ziekenhuisbudget en aanpassing van de wet geneesmiddelprijzen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top